πρόληψη σειρές που επηρεάζονται εισόδου στην εξαγωγή αρχείων από SSMS

ψήφοι
2

Πώς μπορώ να αποτρέψω τις καταχωρήσεις όπως αυτό:

(123456 rows affected)

σε μια εξαγωγή αρχείου κειμένου στο τέλος του αρχείου. δεν φαίνεται να βρίσκουν λύση. Ευχαριστώ!

Δημοσιεύθηκε 20/10/2018 στις 12:45
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
4

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε:

SET NOCOUNT ON;

SET nocount

Σταματά το μήνυμα που δείχνει την καταμέτρηση του αριθμού των σειρών που επηρεάζονται από μια δήλωση Transact-SQL ή αποθηκευμένη διαδικασία από το να επιστρέφονται ως μέρος του συνόλου των αποτελεσμάτων.

Ή ενεργοποιώντας την SET NOCOUNTεπιλογή μέσω SSMS:

εισάγετε περιγραφή της εικόνας εδώ

Πηγή εικόνας: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/b8c99360-780d-4bd7-a919-e02339078976/show-number-of-rows-affected-in-management-studio

Απαντήθηκε 20/10/2018 στις 12:45
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more