Πολλαπλές έκδοση python: εγκατάσταση μονάδας με pip για συγκεκριμένη έκδοση

ψήφοι
0

Μου εκδοχή προεπιλογή python είναι 3.5.2:

python3 --version
> Python 3.5.2

Αλλά προεπιλογή μου pip σημεία έκδοση σε άλλη έκδοση python:

pip3 --version
> pip 18.0 from /home/me/lib/python3.5/site-packages/pip (python 3.5)

Έτσι, όταν εγκαταστήσετε μια μονάδα, που έχει εγκατασταθεί για την python 3.5:

pip3 install nltk
> Requirement already satisfied: nltk in /home/me/lib/python3.5/site-packages (3.3)

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω την μονάδα μου για python 3.5.2;

Δημοσιεύθηκε 20/10/2018 στις 12:53
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more