Πώς να απεικονίσει ένα συγκεκριμένο ιστόγραμμα των κλίσεις (HOG) στο Matlab;

ψήφοι
0

Matlab έχει μια λειτουργία extractHOGFeatures(img);που επιστρέφει τόσο Περιγραφέας HOG και την απεικόνιση, αλλά έκανα κάποιες αλλαγές στην Περιγραφέας και εγώ πρέπει να εκτυπώσετε το νέο. Υπάρχει ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό;

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ερώτηση γι 'αυτό το MathWorks φόρουμ, αλλά δεν έχει βιώσιμες απαντήσεις.

Δημοσιεύθηκε 07/11/2018 στις 23:47
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more