Γιατί δεν ΠΕΕ .NET OLEDB εργασίας πάροχος σε 64 bit των Windows;

ψήφοι
23

Έγραψα μια υπηρεσία των Windows χρησιμοποιώντας VB που διαβάζουν κάποια δεδομένα κληρονομιά από το Visual βάσεις δεδομένων Foxpro να εισαχθεί στο SQL 2005. Το πρόβλημα είναι αυτή η χρήση να τρέχει μια χαρά σε Windows 2003 server 32-bits, αλλά ο πελάτης πρόσφατα μετακόμισε σε Windows 2003 64 Bits και τώρα η υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει. Παίρνω ένα μήνυμα το ο πάροχος ΠΕΕ .NET OLEDB δεν βρέθηκε. Ερεύνησα και τα πάντα φαίνεται να επισημάνω ότι δεν υπάρχει λύση. Οποιαδήποτε βοήθεια, παρακαλούμε ...

Δημοσιεύθηκε 03/08/2008 στις 16:07
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


3 απαντήσεις

ψήφοι
15

Έχετε δοκιμάσει την αλλαγή της CPU στόχο να x86αντί "Any CPU"στις προηγμένες επιλογές μεταγλώττισης; Ξέρω ότι αυτό λύνει κάποια προβλήματα με άλλους OLEDBπαρόχους, επιβάλλοντας τη χρήση της έκδοσης 32-bit.

Απαντήθηκε 03/08/2008 στις 20:42
πηγή χρήστη

ψήφοι
10

Θα πρέπει να συγκεντρώνουν με τον στόχο CPUπου να x86σε αναγκάσει τον κωδικό σας για να χρησιμοποιήσετε την 32 bitέκδοση του VFP OLE Db provider.

Η Microsoft έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την απελευθέρωση ενός 64-bitέκδοση του παρόχου Visual FoxPro OLE DB. Για ό, τι αξίζει, η Microsoft έχει επίσης δηλώσει ότι ΠΕΕ 9 είναι η τελική έκδοση της Visual FoxProκαι η υποστήριξη θα τελειώσει το 2015. Εάν χρειάζεστε το OLE DBπάροχο για VFP 9, μπορείτε να το πάρετε εδώ .

Απαντήθηκε 03/08/2008 στις 23:48
πηγή χρήστη

ψήφοι
2

Sybase Anywhereέχει OLEDB providerγια VFPτους πίνακες. Αναφέρει στη σελίδα που υποστηρίζει ο διακομιστής 64 bit Windows, δεν ξέρω για το OLEDB provider:

Υποστήριξη 64-bit των Windows και Linux Servers

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω κλιμάκωσης, υποστήριξη για την αρχιτεκτονική x86_64 προστέθηκε στους διακομιστές Πλεονέκτημα βάσης δεδομένων για Windows και Linux. Σε υπολογιστές με επεξεργαστή x86_64 και 64 bit του λειτουργικού συστήματος του διακομιστή Advantage βάση δεδομένων θα είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιούν τη μνήμη άνω των 4GB. Η επιπλέον μνήμη θα επιτρέψει σε περισσότερους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο διακομιστή ταυτόχρονα και να αυξήσει την ποσότητα των πληροφοριών που ο διακομιστής μπορεί cache κατά την επεξεργασία ερωτημάτων.

Εγώ δεν το δοκιμάσω μόνος μου, αλλά μερικοί άνθρωποι από τις ομάδες συζήτησης ΠΕΕ αναφέρει ότι λειτουργεί ΟΚ.

Σύνδεση με το διακομιστή Advantage / ΠΕΕ Σελίδα

Απαντήθηκε 06/08/2008 στις 23:33
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more