Ερωτήσεις με ετικέτα [android-asynctask]

ψήφοι
137
απαντήσεις
11
προβολές
60k
AsyncTask και το λάθος χειρισμό στο Android
Δημοσιεύθηκε 16/11/2009 στις 01:45
χρήστη Bostone
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Android - AppWidgets, AlarmManager και AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 08/12/2009 στις 03:04
χρήστη Bostone
ψήφοι
19
απαντήσεις
5
προβολές
25k
AsyncTask και Πλαίσια
Δημοσιεύθηκε 16/12/2009 στις 07:31
χρήστη Michael
Δημοσιεύθηκε 07/01/2010 στις 17:32
χρήστη Sam Dutton
ψήφοι
33
απαντήσεις
4
προβολές
29k
Android AsyncTask συμπεριφορά πλαίσιο
Δημοσιεύθηκε 23/01/2010 στις 21:57
χρήστη dnkoutso
Δημοσιεύθηκε 25/01/2010 στις 07:15
χρήστη Bara
Δημοσιεύθηκε 11/02/2010 στις 00:12
χρήστη Vit Khudenko
Δημοσιεύθηκε 18/02/2010 στις 02:17
χρήστη TIMEX
Δημοσιεύθηκε 18/02/2010 στις 03:36
χρήστη TIMEX
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
785
Android Asynk Εργασία
Δημοσιεύθηκε 27/02/2010 στις 00:15
χρήστη xger86x
Δημοσιεύθηκε 03/03/2010 στις 20:42
χρήστη ss2k
ψήφοι
4
απαντήσεις
6
προβολές
10k
Android AsyncTask στην κατηγορία εξωτερικού
Δημοσιεύθηκε 04/03/2010 στις 13:34
χρήστη jwesonga
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
435
AsyncTask Bug στο HTC Sense
Δημοσιεύθηκε 05/03/2010 στις 10:03
χρήστη f0rz
Δημοσιεύθηκε 13/03/2010 στις 03:14
χρήστη Matt Swanson
Δημοσιεύθηκε 16/03/2010 στις 11:47
χρήστη Peter Warbo
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
10k
ProgressDialog δεν εργάζονται σε εξωτερικούς AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 21/03/2010 στις 17:01
χρήστη eric
ψήφοι
15
απαντήσεις
5
προβολές
12k
AsyncTask, RejectedExecutionException και Όριο εργασιών
Δημοσιεύθηκε 22/03/2010 στις 15:22
χρήστη Samuh
Δημοσιεύθηκε 23/03/2010 στις 20:13
χρήστη Matt
Δημοσιεύθηκε 28/03/2010 στις 00:33
χρήστη Raja
Δημοσιεύθηκε 28/03/2010 στις 15:02
χρήστη Pentium10
Δημοσιεύθηκε 12/04/2010 στις 10:17
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 12/04/2010 στις 18:59
χρήστη Vit Khudenko
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
5k
Android: λήψη μεγάλων αρχείων
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 09:04
χρήστη embo
Δημοσιεύθηκε 15/04/2010 στις 18:23
χρήστη Pandalover
Δημοσιεύθηκε 24/04/2010 στις 01:21
χρήστη jackbot
Δημοσιεύθηκε 24/04/2010 στις 09:56
χρήστη tedwards
Δημοσιεύθηκε 25/04/2010 στις 08:04
χρήστη jakeboxer
Δημοσιεύθηκε 26/04/2010 στις 05:39
χρήστη stormin986
Δημοσιεύθηκε 27/04/2010 στις 08:29
χρήστη stormin986
Δημοσιεύθηκε 28/04/2010 στις 03:36
χρήστη stormin986
Δημοσιεύθηκε 29/04/2010 στις 07:08
χρήστη Samuh
Δημοσιεύθηκε 01/05/2010 στις 17:19
χρήστη Spredzy
Δημοσιεύθηκε 04/05/2010 στις 22:58
χρήστη stormin986
Δημοσιεύθηκε 09/05/2010 στις 00:06
χρήστη stormin986
Δημοσιεύθηκε 14/05/2010 στις 22:13
χρήστη Pentium10
Δημοσιεύθηκε 22/05/2010 στις 16:45
χρήστη Phil
Δημοσιεύθηκε 01/06/2010 στις 08:30
χρήστη TiGer
Δημοσιεύθηκε 04/06/2010 στις 16:10
χρήστη hpique
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πότε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία στο Android
Δημοσιεύθηκε 09/06/2010 στις 15:30
χρήστη Computerish
Δημοσιεύθηκε 12/06/2010 στις 11:22
χρήστη Tom Leese
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
8k
Διαρροή μνήμης λόγω AsyncTask: Android
Δημοσιεύθηκε 13/06/2010 στις 17:30
χρήστη Manu
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
1k
CancellationException κατά τη χρήση AsyncTask στο Android;
Δημοσιεύθηκε 15/06/2010 στις 12:38
χρήστη sunil
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Android getCacheDir στην AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 19/06/2010 στις 06:10
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 19/06/2010 στις 10:23
χρήστη Steven Meliopoulos
ψήφοι
112
απαντήσεις
4
προβολές
32k
AsyncTask θέματα που ποτέ δεν πεθαίνουν
Δημοσιεύθηκε 19/06/2010 στις 23:21
χρήστη Computerish
ψήφοι
32
απαντήσεις
4
προβολές
77k
Android: Τοποθέτηση μια εικόνα από το Web με Asynctask
Δημοσιεύθηκε 22/06/2010 στις 07:09
χρήστη Hubert
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
4k
ProgressDialog σε AsyncTask ρίχνει μια εξαίρεση
Δημοσιεύθηκε 25/06/2010 στις 22:02
χρήστη Computerish
Δημοσιεύθηκε 26/06/2010 στις 17:05
χρήστη Pentium10
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
894
Timer σε όλες τις πολλαπλές δραστηριότητες
Δημοσιεύθηκε 28/06/2010 στις 11:34
χρήστη user377941
Δημοσιεύθηκε 29/06/2010 στις 04:39
χρήστη Hamy
Δημοσιεύθηκε 04/07/2010 στις 17:16
χρήστη jul
Δημοσιεύθηκε 05/07/2010 στις 11:51
χρήστη thpoul
Δημοσιεύθηκε 06/07/2010 στις 06:55
χρήστη hwrdprkns
Δημοσιεύθηκε 09/07/2010 στις 21:30
χρήστη Computerish
Δημοσιεύθηκε 16/07/2010 στις 12:35
χρήστη SpunkerBaba
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
AsyncTask δεν γενικής;
Δημοσιεύθηκε 18/07/2010 στις 23:27
χρήστη dragonwrenn
Δημοσιεύθηκε 19/07/2010 στις 11:13
χρήστη Donal Rafferty
Δημοσιεύθηκε 20/07/2010 στις 03:55
χρήστη Chris
ψήφοι
37
απαντήσεις
3
προβολές
26k
Κοινή κατηγορία για AsyncTask στο Android;
Δημοσιεύθηκε 20/07/2010 στις 16:16
χρήστη sunil
Δημοσιεύθηκε 21/07/2010 στις 16:20
χρήστη user244129
ψήφοι
23
απαντήσεις
3
προβολές
9k
onPostExecute για ακυρώσεις AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 στις 13:43
χρήστη hpique
Δημοσιεύθηκε 27/07/2010 στις 20:35
χρήστη droidgren
Δημοσιεύθηκε 28/07/2010 στις 09:03
χρήστη Egor
Δημοσιεύθηκε 28/07/2010 στις 19:33
χρήστη AJ.
Δημοσιεύθηκε 28/07/2010 στις 22:04
χρήστη Matthias
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
908
θέμα AsyncTask του Android
Δημοσιεύθηκε 29/07/2010 στις 19:22
χρήστη Artem
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
527
PageAsyncTask endHandler να ενημερώσετε τη σελίδα κλήσης
Δημοσιεύθηκε 30/07/2010 στις 12:27
χρήστη Honus Wagner
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
921
AsyncTask δεν εμφανίζει onPreExecute
Δημοσιεύθηκε 30/07/2010 στις 18:56
χρήστη Aymon Fournier
Δημοσιεύθηκε 02/08/2010 στις 20:56
χρήστη mbauer14
Δημοσιεύθηκε 04/08/2010 στις 02:20
χρήστη jfisk
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
510
Android AsyncTask Παμπ Υπο να Πλαίσιο;
Δημοσιεύθηκε 05/08/2010 στις 03:47
χρήστη BahaiResearch.com
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
209
Πώς να φορτώσει συγκρότημα απόψεις ταυτόχρονα
Δημοσιεύθηκε 11/08/2010 στις 00:35
χρήστη Aymon Fournier
Δημοσιεύθηκε 12/08/2010 στις 03:15
χρήστη Aymon Fournier
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Χειρισμός διακόπηκε εξαίρεση AsyncTask στο Android;
Δημοσιεύθηκε 13/08/2010 στις 10:00
χρήστη sunil
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Είναι μια εξελιγμένη Java API WorkQueue εκεί;
Δημοσιεύθηκε 16/08/2010 στις 09:39
χρήστη whiskeysierra
ψήφοι
369
απαντήσεις
17
προβολές
803k
Πώς να εμφανίσετε Τοστ με Android;
Δημοσιεύθηκε 17/08/2010 στις 08:25
χρήστη Lost in OWL
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
9k
Τι σκοτώνει ένα Android AsyncTask;
Δημοσιεύθηκε 17/08/2010 στις 23:14
χρήστη jacknad
ψήφοι
3
απαντήσεις
0
προβολές
8k
AsyncTask διακόπτεται εξαίρεση το Android;
Δημοσιεύθηκε 18/08/2010 στις 16:30
χρήστη sunil
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
4k
Android AsyncTask πρόβλημα
Δημοσιεύθηκε 20/08/2010 στις 09:11
χρήστη Maki
Δημοσιεύθηκε 22/08/2010 στις 14:56
χρήστη Andy
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Android Threading Έκδοση
Δημοσιεύθηκε 22/08/2010 στις 15:42
χρήστη Lee Armstrong
Δημοσιεύθηκε 25/08/2010 στις 21:18
χρήστη stpn108
ψήφοι
32
απαντήσεις
8
προβολές
34k
Δεν onPostExecute ονομάζεται μετά την ολοκλήρωση AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 31/08/2010 στις 07:23
χρήστη mlevit
Δημοσιεύθηκε 31/08/2010 στις 09:36
χρήστη Kunal P.Bharati
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
801
Η στροφή σε οριζόντιο προσανατολισμό είναι αργή
Δημοσιεύθηκε 04/09/2010 στις 08:51
χρήστη Sheehan Alam
Δημοσιεύθηκε 06/09/2010 στις 20:50
χρήστη Dale Marshall
Δημοσιεύθηκε 07/09/2010 στις 17:40
χρήστη twilbrand
Δημοσιεύθηκε 08/09/2010 στις 19:05
χρήστη adamias
Δημοσιεύθηκε 09/09/2010 στις 19:19
χρήστη Sheehan Alam
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
6k
Πρόβλημα επιστρέφει ένα αντικείμενο από AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 09/09/2010 στις 22:31
χρήστη Sheehan Alam
Δημοσιεύθηκε 10/09/2010 στις 10:08
χρήστη Donal Rafferty
Δημοσιεύθηκε 10/09/2010 στις 17:26
χρήστη Donal Rafferty
ψήφοι
15
απαντήσεις
3
προβολές
10k
Χειρισμός σφαλμάτων Asynctask
Δημοσιεύθηκε 11/09/2010 στις 13:26
χρήστη Leo
Δημοσιεύθηκε 12/09/2010 στις 04:56
χρήστη mlevit
Δημοσιεύθηκε 13/09/2010 στις 17:53
χρήστη twilbrand
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
ζήτημα επιδόσεων AsyncTask σε πολλά AsyncTasks ωοτοκία.
Δημοσιεύθηκε 19/09/2010 στις 10:30
χρήστη codeScriber
Δημοσιεύθηκε 21/09/2010 στις 09:32
χρήστη shiami
Δημοσιεύθηκε 28/09/2010 στις 22:45
χρήστη tia
Δημοσιεύθηκε 08/10/2010 στις 20:18
χρήστη Marcos Maia
Δημοσιεύθηκε 10/10/2010 στις 12:49
χρήστη Philderbeast
Δημοσιεύθηκε 10/10/2010 στις 19:18
χρήστη Nick
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Asynctask λαμβάνοντας γελοίο ποσό του χρόνου
Δημοσιεύθηκε 12/10/2010 στις 04:06
χρήστη Nick
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
676
asynctask στο Android
Δημοσιεύθηκε 12/10/2010 στις 13:24
χρήστη David Brown
Δημοσιεύθηκε 13/10/2010 στις 09:13
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 13/10/2010 στις 11:16
χρήστη OneWorld
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
317
Πού να τοποθετήσετε το Asynctask στην Αίτηση
Δημοσιεύθηκε 14/10/2010 στις 11:08
χρήστη David Brown
Δημοσιεύθηκε 14/10/2010 στις 12:06
χρήστη shiami
Δημοσιεύθηκε 18/10/2010 στις 10:02
χρήστη hugri
Δημοσιεύθηκε 18/10/2010 στις 16:54
χρήστη Ahsan
Δημοσιεύθηκε 23/10/2010 στις 18:25
χρήστη cody
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
220
Τι είναι λάθος με αυτόν τον κωδικό;
Δημοσιεύθηκε 25/10/2010 στις 07:10
χρήστη EnflamedSoul
Δημοσιεύθηκε 01/11/2010 στις 13:48
χρήστη rodion
Δημοσιεύθηκε 01/11/2010 στις 16:08
χρήστη irobotxxx
Δημοσιεύθηκε 01/11/2010 στις 19:55
χρήστη Kasper Peeters
Δημοσιεύθηκε 02/11/2010 στις 07:13
χρήστη David Brown
Δημοσιεύθηκε 02/11/2010 στις 17:00
χρήστη Benoit Duffez
ψήφοι
32
απαντήσεις
7
προβολές
42k
AsyncTask doInBackground δεν εκτελείται
Δημοσιεύθηκε 02/11/2010 στις 19:17
χρήστη Vidar Vestnes
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Fading βέλη imageswitcher
Δημοσιεύθηκε 03/11/2010 στις 19:30
χρήστη AmITheRWord
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Killing θέματα
Δημοσιεύθηκε 04/11/2010 στις 15:17
χρήστη Andrew
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
957
Android AsyncTask και
Δημοσιεύθηκε 08/11/2010 στις 16:21
χρήστη Martino
Δημοσιεύθηκε 09/11/2010 στις 12:48
χρήστη Graham Borland
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
4k
AsyncTask και setAdapter σε onCreate μεθόδους
Δημοσιεύθηκε 11/11/2010 στις 13:20
χρήστη Spredzy
Δημοσιεύθηκε 14/11/2010 στις 13:13
χρήστη lacas
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 06:45
χρήστη joepetrakovich
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 14:50
χρήστη Ricardo Otero
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 17:34
χρήστη ritwaj
ψήφοι
31
απαντήσεις
2
προβολές
47k
AsyncTask και Looper.prepare () σφάλμα
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 20:18
χρήστη Lee Armstrong
Δημοσιεύθηκε 16/11/2010 στις 16:14
χρήστη Bojan Ilievski
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
6k
πλαίσιο Android διαρροές στο AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 19/11/2010 στις 00:13
χρήστη hpique
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Android Γιατί η εφαρμογή μου δύναμη για να κλείσει;
Δημοσιεύθηκε 19/11/2010 στις 07:26
χρήστη Alin
Δημοσιεύθηκε 20/11/2010 στις 19:06
χρήστη Bilthon
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
11k
Πώς να χρησιμοποιήσετε SQLite DB από AsyncTask;
Δημοσιεύθηκε 24/11/2010 στις 02:37
χρήστη ZiGi
Δημοσιεύθηκε 24/11/2010 στις 18:17
χρήστη hpique
ψήφοι
16
απαντήσεις
6
προβολές
12k
Δεν onPostExecute καλείται στο AsyncTask (Handler runtime εξαίρεση)
Δημοσιεύθηκε 25/11/2010 στις 20:32
χρήστη Computerish
Δημοσιεύθηκε 26/11/2010 στις 18:29
χρήστη Paul
Δημοσιεύθηκε 28/11/2010 στις 18:15
χρήστη juniano
ψήφοι
17
απαντήσεις
1
προβολές
10k
Android Asynctask vs εκτελέσιμη vs timertask vs Υπηρεσία
Δημοσιεύθηκε 30/11/2010 στις 12:11
χρήστη shafqat
Δημοσιεύθηκε 30/11/2010 στις 22:47
χρήστη Shimon Shnitzer
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Τι είναι AsyncCallBack στο Android;
Δημοσιεύθηκε 01/12/2010 στις 20:43
χρήστη AKh
ψήφοι
14
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Android: AsyncTask ProgressDialog δεν θα ανοίξει σε ActivityGroup
Δημοσιεύθηκε 01/12/2010 στις 23:16
χρήστη mbseid
Δημοσιεύθηκε 02/12/2010 στις 08:33
χρήστη Keeb13r
Δημοσιεύθηκε 03/12/2010 στις 00:02
χρήστη wajiw
Δημοσιεύθηκε 09/12/2010 στις 17:35
χρήστη JimBadger
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Android AsyncTask Πλαίσιο Τερματίστηκε
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 02:56
χρήστη Helder Zaptiz
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
743
το πρόβλημα είναι στην ASyncTask κατηγορία στο Android
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 12:32
χρήστη sajjoo
Δημοσιεύθηκε 12/12/2010 στις 23:43
χρήστη JimBadger
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
867
Πιθανές bug στο asynctask του Android
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 12:53
χρήστη chesterm8
ψήφοι
19
απαντήσεις
2
προβολές
27k
πώς να σταματήσει το νήμα ASyncTask στο Android
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 13:59
χρήστη sajjoo
Δημοσιεύθηκε 15/12/2010 στις 13:43
χρήστη mad
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
577
Λευκά φορτωτή οθόνη στο Android
Δημοσιεύθηκε 15/12/2010 στις 14:10
χρήστη Bhargav kumar
ψήφοι
54
απαντήσεις
2
προβολές
81k
AsyncTask: πού η τιμή επιστροφής της doInBackground () πάει;
Δημοσιεύθηκε 20/12/2010 στις 12:59
χρήστη Dhruv Mevada
ψήφοι
39
απαντήσεις
8
προβολές
50k
AsyncTask onPostExecute ποτέ δεν παίρνει ονομάζεται
Δημοσιεύθηκε 20/12/2010 στις 23:43
χρήστη ddavtian
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
942
AsyncTask δεν κλειδώματος κύριο νήμα;
Δημοσιεύθηκε 21/12/2010 στις 14:47
χρήστη JohnUopini
Δημοσιεύθηκε 27/12/2010 στις 07:48
χρήστη chippy
ψήφοι
60
απαντήσεις
6
προβολές
119k
progressDialog στην AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 27/12/2010 στις 12:22
χρήστη Houssem
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
737
Αδειάστε τα γενόσημα φάρμακα Java
Δημοσιεύθηκε 27/12/2010 στις 22:33
χρήστη koschei
Δημοσιεύθηκε 01/01/2011 στις 10:53
χρήστη Shafi
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
655
RotationAsync με κάθε σειρά στην προβολή λίστας
Δημοσιεύθηκε 03/01/2011 στις 11:37
χρήστη Labeeb Panampullan
Δημοσιεύθηκε 03/01/2011 στις 12:22
χρήστη Felix
Δημοσιεύθηκε 04/01/2011 στις 09:48
χρήστη Laimoncijus
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
6k
Java Android AsyncTask - Πότε AsyncTask σταματήσει;
Δημοσιεύθηκε 05/01/2011 στις 00:47
χρήστη Mark Worsnop
Δημοσιεύθηκε 05/01/2011 στις 18:34
χρήστη ab11
Δημοσιεύθηκε 08/01/2011 στις 10:45
χρήστη robs
Δημοσιεύθηκε 10/01/2011 στις 17:24
χρήστη DixieFlatline
Δημοσιεύθηκε 13/01/2011 στις 08:31
χρήστη bMon
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Διακοπή AsyncTask, πώς να το χειριστεί;
Δημοσιεύθηκε 16/01/2011 στις 11:24
χρήστη JehandadK
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
296
Μπλοκάρει το νήμα Κατά τη διάρκεια της κλήσης
Δημοσιεύθηκε 17/01/2011 στις 19:50
χρήστη user578875
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Android - Πρόβλημα με AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 19/01/2011 στις 09:51
χρήστη Paresh Mayani
Δημοσιεύθηκε 20/01/2011 στις 10:08
χρήστη mixkat
ψήφοι
57
απαντήσεις
6
προβολές
86k
Android - Ακύρωση AsyncTask δυνατά
Δημοσιεύθηκε 20/01/2011 στις 16:26
χρήστη Paresh Mayani
Δημοσιεύθηκε 22/01/2011 στις 22:07
χρήστη Chirag Patel
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Πώς να εφαρμόσει ASyncTask στο Android
Δημοσιεύθηκε 25/01/2011 στις 12:32
χρήστη mohan
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
647
Λήψεις, Εμφανίζεται στο μπαρ κοινοποίηση;
Δημοσιεύθηκε 26/01/2011 στις 19:15
χρήστη JehandadK
Δημοσιεύθηκε 28/01/2011 στις 02:23
χρήστη neteinstein
Δημοσιεύθηκε 29/01/2011 στις 12:57
χρήστη Ollie C
Δημοσιεύθηκε 31/01/2011 στις 01:22
χρήστη Greg
Δημοσιεύθηκε 31/01/2011 στις 10:15
χρήστη Mathieu
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Δεν είναι δυνατή η κλήση χειριστή σε AsyncTask;
Δημοσιεύθηκε 01/02/2011 στις 09:34
χρήστη user420574
Δημοσιεύθηκε 01/02/2011 στις 20:05
χρήστη Adam
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Ακυρώθηκε AsyncTask κρέμεται νέα HttpRequests
Δημοσιεύθηκε 02/02/2011 στις 22:58
χρήστη Magnus
Δημοσιεύθηκε 03/02/2011 στις 12:06
χρήστη UMAR
Δημοσιεύθηκε 03/02/2011 στις 22:18
χρήστη Jouke Waleson
Δημοσιεύθηκε 04/02/2011 στις 00:31
χρήστη Huck Finn
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Ποτέ δεν τελειώνει νήμα φόντο;
Δημοσιεύθηκε 06/02/2011 στις 06:21
χρήστη Matt P.
Δημοσιεύθηκε 06/02/2011 στις 23:35
χρήστη Byron
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 04:37
χρήστη dnkoutso
ψήφοι
12
απαντήσεις
2
προβολές
15k
Γιατί AsyncTask τρέχει στο κύριο νήμα της αίτησης;
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 08:00
χρήστη Mathieu
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 12:55
χρήστη Mateo
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 16:22
χρήστη rbcc
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 18:07
χρήστη tsr
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
807
Κοινοποίηση της δραστηριότητας από AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 20:39
χρήστη Perry Hoekstra
Δημοσιεύθηκε 08/02/2011 στις 09:44
χρήστη Mathieu
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
AsyncTasks και αντικείμενα δεδομένων νήμα-ασφαλή;
Δημοσιεύθηκε 08/02/2011 στις 14:38
χρήστη Zsombor Erdődy-Nagy
Δημοσιεύθηκε 08/02/2011 στις 19:41
χρήστη Thomas
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
looping AsyncTask
Δημοσιεύθηκε 08/02/2011 στις 20:46
χρήστη Dmitry
Δημοσιεύθηκε 09/02/2011 στις 12:10
χρήστη Konsumierer
ψήφοι
16
απαντήσεις
5
προβολές
13k
Android AsyncTask δεν θα σταματήσει όταν ακυρωθεί, γιατί;
Δημοσιεύθηκε 10/02/2011 στις 17:14
χρήστη Ollie C
Δημοσιεύθηκε 10/02/2011 στις 20:20
χρήστη Eugene van der Merwe
Δημοσιεύθηκε 12/02/2011 στις 08:22
χρήστη Matt
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
19k
Η μέθοδος findViewById (int) είναι απροσδιόριστος
Δημοσιεύθηκε 12/02/2011 στις 18:26
χρήστη robs

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more