Ερωτήσεις με ετικέτα [categorical-data]

ψήφοι
31
απαντήσεις
2
προβολές
23k
Πώς (και γιατί) χρησιμοποιείτε αντιθέσεις;
Δημοσιεύθηκε 28/02/2010 στις 21:51
χρήστη Tal Galili
ψήφοι
7
απαντήσεις
7
προβολές
20k
Διασταύρωσης με πολλά στοιχεία
Δημοσιεύθηκε 19/03/2010 στις 19:28
χρήστη Michael Wexler
Δημοσιεύθηκε 06/10/2010 στις 12:46
χρήστη Matt Bannert
Δημοσιεύθηκε 02/12/2012 στις 22:10
χρήστη broccoli
Δημοσιεύθηκε 12/03/2013 στις 09:30
χρήστη smci
Δημοσιεύθηκε 21/03/2013 στις 08:09
χρήστη smci
Δημοσιεύθηκε 12/04/2013 στις 17:15
χρήστη SavedByJESUS
Δημοσιεύθηκε 14/04/2013 στις 15:18
χρήστη Alia
Δημοσιεύθηκε 21/04/2013 στις 20:31
χρήστη roody
Δημοσιεύθηκε 22/04/2013 στις 14:04
χρήστη Yuriy Petrovskiy
Δημοσιεύθηκε 26/04/2013 στις 09:43
χρήστη Kamil S.
Δημοσιεύθηκε 03/05/2013 στις 04:15
χρήστη bayesnwb
Δημοσιεύθηκε 04/05/2013 στις 18:37
χρήστη Alexander
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
704
Ομάδα Αναφοράς για την εικονική κωδικοποίηση
Δημοσιεύθηκε 08/05/2013 στις 10:12
χρήστη Prasun Velayudhan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
842
Ρύθμιση μεταβλητές δείκτη να ισούται με 1 ή 0
Δημοσιεύθηκε 10/05/2013 στις 02:44
χρήστη KKolo
Δημοσιεύθηκε 11/05/2013 στις 06:01
χρήστη zap2008
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Μωσαϊκό οικόπεδο (πακέτο VCD) - θέση του μύθου
Δημοσιεύθηκε 06/06/2013 στις 13:14
χρήστη zelite
Δημοσιεύθηκε 09/06/2013 στις 17:59
χρήστη RicardoC
Δημοσιεύθηκε 14/06/2013 στις 22:11
χρήστη Bryan Kim
Δημοσιεύθηκε 17/06/2013 στις 18:43
χρήστη user2494353
Δημοσιεύθηκε 26/06/2013 στις 13:13
χρήστη Sarah
Δημοσιεύθηκε 02/07/2013 στις 11:53
χρήστη Sarah
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MCA σε FactoMineR
Δημοσιεύθηκε 10/07/2013 στις 13:32
χρήστη Emma Hernandez Sanabria
Δημοσιεύθηκε 04/08/2013 στις 17:34
χρήστη user2245731
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Naive Bayes ταξινόμησης για κατηγορικά δεδομένα
Δημοσιεύθηκε 06/08/2013 στις 11:37
χρήστη user2295350
Δημοσιεύθηκε 15/08/2013 στις 17:56
χρήστη Jim Johnson
Δημοσιεύθηκε 24/08/2013 στις 20:11
χρήστη Maxi
Δημοσιεύθηκε 27/08/2013 στις 18:25
χρήστη ealfons1
Δημοσιεύθηκε 27/08/2013 στις 19:44
χρήστη Sara
Δημοσιεύθηκε 19/09/2013 στις 09:20
χρήστη mkln
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Υπόμνημα του χάρτη raster με κατηγορικά δεδομένα
Δημοσιεύθηκε 02/10/2013 στις 12:56
χρήστη Wraf
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 17:00
χρήστη Emma Hernandez Sanabria
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 22:07
χρήστη JMarcelino
Δημοσιεύθηκε 15/10/2013 στις 10:48
χρήστη Ben G Small
Δημοσιεύθηκε 25/10/2013 στις 11:08
χρήστη Wraf
Δημοσιεύθηκε 27/10/2013 στις 11:35
χρήστη darkCode
ψήφοι
4
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Κατηγορηματική Χαρακτηριστικά σε απόσταση Matrix
Δημοσιεύθηκε 04/11/2013 στις 23:12
χρήστη andrewm4894
Δημοσιεύθηκε 23/11/2013 στις 12:04
χρήστη user3024700
Δημοσιεύθηκε 26/11/2013 στις 22:27
χρήστη Rob Hall
Δημοσιεύθηκε 30/11/2013 στις 22:37
χρήστη corrado
Δημοσιεύθηκε 02/12/2013 στις 08:03
χρήστη song0089
Δημοσιεύθηκε 02/12/2013 στις 15:36
χρήστη psychometriko
Δημοσιεύθηκε 12/12/2013 στις 12:06
χρήστη Ryoji Ishii
Δημοσιεύθηκε 12/12/2013 στις 16:07
χρήστη Rhubarb
Δημοσιεύθηκε 17/12/2013 στις 01:25
χρήστη Mon
Δημοσιεύθηκε 05/01/2014 στις 16:32
χρήστη Donbeo
Δημοσιεύθηκε 24/01/2014 στις 00:15
χρήστη user3051065
Δημοσιεύθηκε 26/01/2014 στις 18:27
χρήστη networker
Δημοσιεύθηκε 01/02/2014 στις 10:44
χρήστη generic_user
Δημοσιεύθηκε 05/02/2014 στις 19:07
χρήστη Sarah
Δημοσιεύθηκε 08/02/2014 στις 00:05
χρήστη OnlyDean
Δημοσιεύθηκε 09/02/2014 στις 00:36
χρήστη Abhi
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 03:35
χρήστη Meg
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 03:50
χρήστη Meg
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 16:28
χρήστη Meg
Δημοσιεύθηκε 17/02/2014 στις 13:25
χρήστη roland
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 02:30
χρήστη Mona Jalal
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 13:47
χρήστη user3328027
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
59
Συνοψίζοντας πολλαπλές ανδρείκελα στην Ε
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 19:44
χρήστη Waldir Leoncio
Δημοσιεύθηκε 22/02/2014 στις 00:31
χρήστη torentino
Δημοσιεύθηκε 27/02/2014 στις 18:15
χρήστη StatTime
Δημοσιεύθηκε 09/03/2014 στις 19:46
χρήστη Kapuha
Δημοσιεύθηκε 16/03/2014 στις 01:28
χρήστη orome
Δημοσιεύθηκε 16/03/2014 στις 14:09
χρήστη orome
Δημοσιεύθηκε 21/03/2014 στις 01:54
χρήστη Info5ek
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 00:30
χρήστη user3495945
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
573
3D σχεδίαση σε R με κατηγορικά δεδομένα
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 15:43
χρήστη FitzKaos
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Διάσπαση παράγοντες στον τομέα της Ε
Δημοσιεύθηκε 16/04/2014 στις 00:10
χρήστη orome
Δημοσιεύθηκε 16/04/2014 στις 00:00
χρήστη orome
Δημοσιεύθηκε 26/04/2014 στις 22:40
χρήστη enedene
ψήφοι
15
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Κατηγορικές μεταβλητές Σε μια Pandas Dataframe;
Δημοσιεύθηκε 04/05/2014 στις 00:05
χρήστη Anton
Δημοσιεύθηκε 09/05/2014 στις 16:23
χρήστη Lundill
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
166
Ομαδοποίηση με πολλαπλές μετρήσεις σε Matlab
Δημοσιεύθηκε 23/05/2014 στις 01:51
χρήστη programmingIsFun
Δημοσιεύθηκε 01/06/2014 στις 21:46
χρήστη Lay
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
112
Είναι δυνατόν να συνδυάσουμε xticlabels με SPLOT;
Δημοσιεύθηκε 03/06/2014 στις 16:45
χρήστη ManInMoon
Δημοσιεύθηκε 07/06/2014 στις 15:40
χρήστη Aleksandr Blekh
Δημοσιεύθηκε 10/06/2014 στις 14:35
χρήστη EFL
Δημοσιεύθηκε 12/06/2014 στις 01:06
χρήστη Freewill
Δημοσιεύθηκε 26/06/2014 στις 19:38
χρήστη SJDS
Δημοσιεύθηκε 30/06/2014 στις 08:39
χρήστη ECII
Δημοσιεύθηκε 30/06/2014 στις 22:17
χρήστη Thirst for Knowledge
Δημοσιεύθηκε 03/07/2014 στις 21:55
χρήστη zwol
Δημοσιεύθηκε 08/07/2014 στις 11:22
χρήστη user162037
Δημοσιεύθηκε 12/07/2014 στις 01:41
χρήστη panterasBox
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Αριθμητική ποιοτική μεταβλητή στην Sklearn
Δημοσιεύθηκε 15/07/2014 στις 18:17
χρήστη MYjx
Δημοσιεύθηκε 18/07/2014 στις 17:36
χρήστη goldisfine
Δημοσιεύθηκε 21/07/2014 στις 17:02
χρήστη ADJ
Δημοσιεύθηκε 22/07/2014 στις 15:14
χρήστη Kerry
Δημοσιεύθηκε 23/07/2014 στις 15:25
χρήστη Brandon Sherman
Δημοσιεύθηκε 23/07/2014 στις 16:15
χρήστη Dirk van Dooren
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
629
Κατηγοριοποίηση πλαίσιο δεδομένων με R
Δημοσιεύθηκε 24/07/2014 στις 16:03
χρήστη nopainnogain
Δημοσιεύθηκε 28/07/2014 στις 23:05
χρήστη Andrew T
Δημοσιεύθηκε 30/07/2014 στις 14:36
χρήστη Climbs_lika_Spyder
Δημοσιεύθηκε 10/08/2014 στις 23:41
χρήστη runningbirds
Δημοσιεύθηκε 14/08/2014 στις 19:16
χρήστη ECII
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Οπισθοδρόμηση κατηγορικές μεταβλητές στο Matlab
Δημοσιεύθηκε 18/08/2014 στις 15:31
χρήστη user3557054
Δημοσιεύθηκε 18/08/2014 στις 19:21
χρήστη Andrew T
Δημοσιεύθηκε 18/08/2014 στις 19:34
χρήστη Jess.Erin
Δημοσιεύθηκε 20/08/2014 στις 20:26
χρήστη lolibility
Δημοσιεύθηκε 03/09/2014 στις 12:46
χρήστη user1850980
Δημοσιεύθηκε 09/09/2014 στις 02:54
χρήστη RedPandaSpaceOdyssey
Δημοσιεύθηκε 15/09/2014 στις 03:14
χρήστη runningbirds
Δημοσιεύθηκε 19/09/2014 στις 19:22
χρήστη Scott Davis
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
117
Stata αντιγράψετε μια κατηγορική μεταβλητή
Δημοσιεύθηκε 23/09/2014 στις 16:38
χρήστη Frank
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
60
Δημιουργία Array Βασικά Όνομα με Dynamic Array
Δημοσιεύθηκε 29/09/2014 στις 18:39
χρήστη Brady Liles
Δημοσιεύθηκε 30/09/2014 στις 03:53
χρήστη user3614783
Δημοσιεύθηκε 03/10/2014 στις 06:45
χρήστη Lisha
Δημοσιεύθηκε 05/10/2014 στις 03:30
χρήστη Mario Becerra
Δημοσιεύθηκε 15/10/2014 στις 17:37
χρήστη Rhubarb
Δημοσιεύθηκε 26/10/2014 στις 22:37
χρήστη Neil Slater
Δημοσιεύθηκε 28/10/2014 στις 21:38
χρήστη half-pass
Δημοσιεύθηκε 29/10/2014 στις 00:54
χρήστη half-pass
Δημοσιεύθηκε 16/10/2014 στις 06:19
χρήστη Sepideh
Δημοσιεύθηκε 29/10/2014 στις 22:16
χρήστη EpikSnow
Δημοσιεύθηκε 12/11/2014 στις 04:29
χρήστη Tim Beatty
Δημοσιεύθηκε 14/11/2014 στις 14:37
χρήστη botkop
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
695
Scikit Μάθετε: Πρόβλεψη Κατηγορικά Χαρακτηριστικά
Δημοσιεύθηκε 14/11/2014 στις 21:15
χρήστη user3654387
Δημοσιεύθηκε 17/11/2014 στις 03:52
χρήστη Matt O'Brien
Δημοσιεύθηκε 16/11/2014 στις 22:38
χρήστη joel
Δημοσιεύθηκε 24/11/2014 στις 01:52
χρήστη user1205197
Δημοσιεύθηκε 24/11/2014 στις 20:14
χρήστη stat
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
97
SPSS έκδοση 22: συνένωση δύο ή περισσότερες στήλες
Δημοσιεύθηκε 03/12/2014 στις 07:12
χρήστη Melissa Dione Abels
Δημοσιεύθηκε 04/12/2014 στις 00:53
χρήστη yoshiserry
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
419
Dummy και Heckman
Δημοσιεύθηκε 08/12/2014 στις 03:46
χρήστη dewi rohma wati
Δημοσιεύθηκε 11/12/2014 στις 05:38
χρήστη LanneR
Δημοσιεύθηκε 14/12/2014 στις 21:40
χρήστη David Feldman
Δημοσιεύθηκε 07/01/2015 στις 14:47
χρήστη heint
Δημοσιεύθηκε 09/01/2015 στις 21:20
χρήστη Davi Moreira
Δημοσιεύθηκε 10/01/2015 στις 21:15
χρήστη Ron
Δημοσιεύθηκε 15/01/2015 στις 15:34
χρήστη Aki
Δημοσιεύθηκε 30/01/2015 στις 17:04
χρήστη Brian Riggs
Δημοσιεύθηκε 02/02/2015 στις 20:09
χρήστη Ryan Chase
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πίνακας - υπό όρους φόντου
Δημοσιεύθηκε 03/02/2015 στις 00:55
χρήστη Trexion Kameha
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
835
επίπεδο αναφοράς που του παράγοντα προς NA - R
Δημοσιεύθηκε 05/02/2015 στις 15:45
χρήστη C8H10N4O2
Δημοσιεύθηκε 05/02/2015 στις 13:14
χρήστη Young_DataAnalyst
Δημοσιεύθηκε 12/02/2015 στις 01:07
χρήστη melle1223
Δημοσιεύθηκε 18/02/2015 στις 15:59
χρήστη Maryem
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
R πάρετε παράγοντας για μύθο
Δημοσιεύθηκε 20/02/2015 στις 14:46
χρήστη flying sheep
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
14
Συγχώνευση δεδομένων με αναγνωριστικά κείμενο
Δημοσιεύθηκε 23/02/2015 στις 11:24
χρήστη Ryan
Δημοσιεύθηκε 27/02/2015 στις 03:36
χρήστη Maxwell Chandler
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
398
Οι μεταβλητές R Αναίρεση Dummy
Δημοσιεύθηκε 02/03/2015 στις 16:25
χρήστη screechOwl
Δημοσιεύθηκε 03/03/2015 στις 15:55
χρήστη Cron Merdek
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
422
μεταβλητές Factor στην r
Δημοσιεύθηκε 03/03/2015 στις 23:01
χρήστη Robin
Δημοσιεύθηκε 05/03/2015 στις 18:46
χρήστη Yukun
Δημοσιεύθηκε 06/03/2015 στις 06:04
χρήστη Abhinav
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
59
δεδομένα Μορφοποίηση σε R κατηγορηματική
Δημοσιεύθηκε 09/03/2015 στις 03:24
χρήστη pmjn6
Δημοσιεύθηκε 12/03/2015 στις 09:24
χρήστη tlorin
Δημοσιεύθηκε 15/03/2015 στις 12:16
χρήστη Sara
Δημοσιεύθηκε 16/03/2015 στις 16:31
χρήστη Val
Δημοσιεύθηκε 16/03/2015 στις 19:40
χρήστη veggyJ
Δημοσιεύθηκε 18/03/2015 στις 21:49
χρήστη kathystehl
Δημοσιεύθηκε 19/03/2015 στις 05:39
χρήστη anonR
Δημοσιεύθηκε 23/03/2015 στις 15:18
χρήστη Duy Bui
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Pandas: get_dummies vs κατηγορηματική
Δημοσιεύθηκε 23/03/2015 στις 22:50
χρήστη sapo_cosmico
Δημοσιεύθηκε 24/03/2015 στις 07:32
χρήστη user2905280
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Αλλάζοντας συνεχή εύρη να Κατηγορικά στην Ε
Δημοσιεύθηκε 24/03/2015 στις 14:35
χρήστη user2935184
Δημοσιεύθηκε 26/03/2015 στις 12:13
χρήστη Rechlay
Δημοσιεύθηκε 26/03/2015 στις 13:59
χρήστη epicurus
Δημοσιεύθηκε 04/04/2015 στις 15:18
χρήστη user4745212
Δημοσιεύθηκε 05/04/2015 στις 06:47
χρήστη shavendy
Δημοσιεύθηκε 08/04/2015 στις 13:46
χρήστη Karl A
Δημοσιεύθηκε 08/04/2015 στις 18:51
χρήστη Hitesh
Δημοσιεύθηκε 10/04/2015 στις 22:35
χρήστη user697473
Δημοσιεύθηκε 13/04/2015 στις 15:02
χρήστη Guanhua Lee
Δημοσιεύθηκε 14/04/2015 στις 06:55
χρήστη RPresle
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
38
ελιγμός πλαίσιο δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 19/04/2015 στις 15:33
χρήστη mackbox
Δημοσιεύθηκε 21/04/2015 στις 11:46
χρήστη staticx
Δημοσιεύθηκε 22/04/2015 στις 09:43
χρήστη SabreWolfy
Δημοσιεύθηκε 23/04/2015 στις 16:31
χρήστη Rhubarb
Δημοσιεύθηκε 24/04/2015 στις 10:59
χρήστη Rhubarb
Δημοσιεύθηκε 24/04/2015 στις 16:45
χρήστη luca zanin
Δημοσιεύθηκε 01/05/2015 στις 01:34
χρήστη Cara Teoh
Δημοσιεύθηκε 02/05/2015 στις 16:09
χρήστη Noel Evans
Δημοσιεύθηκε 05/05/2015 στις 16:25
χρήστη Minoru
Δημοσιεύθηκε 07/05/2015 στις 14:56
χρήστη SparkUser
Δημοσιεύθηκε 10/05/2015 στις 15:21
χρήστη Anita
Δημοσιεύθηκε 12/05/2015 στις 17:30
χρήστη PepperBoy
Δημοσιεύθηκε 13/05/2015 στις 01:40
χρήστη saltandwater
Δημοσιεύθηκε 14/05/2015 στις 20:38
χρήστη m_rose_v
Δημοσιεύθηκε 16/05/2015 στις 02:35
χρήστη USC.Trojan
Δημοσιεύθηκε 16/05/2015 στις 05:49
χρήστη Emre
Δημοσιεύθηκε 18/05/2015 στις 05:51
χρήστη gregorp
Δημοσιεύθηκε 19/05/2015 στις 17:02
χρήστη PavoDive
Δημοσιεύθηκε 01/06/2015 στις 13:24
χρήστη Winand
Δημοσιεύθηκε 03/06/2015 στις 19:32
χρήστη user3765410
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
237
Πώς να παρεμβάλει σε κατηγορικά δεδομένα
Δημοσιεύθηκε 05/06/2015 στις 05:50
χρήστη zahmati
Δημοσιεύθηκε 08/06/2015 στις 17:30
χρήστη Info5ek
Δημοσιεύθηκε 13/06/2015 στις 08:47
χρήστη María
Δημοσιεύθηκε 15/06/2015 στις 18:02
χρήστη toes
Δημοσιεύθηκε 25/06/2015 στις 08:32
χρήστη Georges Casamatta
Δημοσιεύθηκε 25/06/2015 στις 21:56
χρήστη Priyank Puri
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
221
Θέματα που συνωμοτούν displot διανομής count ()
Δημοσιεύθηκε 29/06/2015 στις 21:09
χρήστη timothy.s.lau
Δημοσιεύθηκε 29/06/2015 στις 22:46
χρήστη Bruno
Δημοσιεύθηκε 01/07/2015 στις 15:37
χρήστη slap-a-da-bias
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
517
τροχαίο πλειοψηφία για μη αριθμητικά δεδομένα
Δημοσιεύθηκε 03/07/2015 στις 09:08
χρήστη Johannes Bauer
Δημοσιεύθηκε 03/07/2015 στις 14:25
χρήστη Maria Reyes
Δημοσιεύθηκε 28/06/2015 στις 23:06
χρήστη cuneytyvz
Δημοσιεύθηκε 09/07/2015 στις 13:05
χρήστη Person1232
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
480
scikit- RandomForest κατηγορηματική χαρακτηριστικά
Δημοσιεύθηκε 09/07/2015 στις 15:34
χρήστη Harshitha
Δημοσιεύθηκε 09/07/2015 στις 18:19
χρήστη Mac

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more