Ερωτήσεις με ετικέτα [kernel]

ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
2k
οδηγοί δοκιμών πυρήνα Μονάδα
Δημοσιεύθηκε 20/08/2008 στις 16:43
χρήστη On Freund
Δημοσιεύθηκε 23/08/2008 στις 22:58
χρήστη Michał Piaskowski
Δημοσιεύθηκε 04/09/2008 στις 05:28
χρήστη Giovanni Galbo
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
762
Task Χρονοπρογραμματιστές
Δημοσιεύθηκε 08/09/2008 στις 16:40
χρήστη Adam Davis
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πού οι χάκερ Linux TCP / IP «ζωντανά»;
Δημοσιεύθηκε 08/09/2008 στις 17:21
χρήστη Stu Thompson
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
347
Ανάπτυξη οδηγούς χωρίς πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε 12/09/2008 στις 15:58
χρήστη Mike
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Ο χρήστης Ξεκίνησε χωματερή πυρήνα στα Windows XP
Δημοσιεύθηκε 12/09/2008 στις 16:30
χρήστη Gulzar Nazim
Δημοσιεύθηκε 13/09/2008 στις 19:48
χρήστη abyx
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
5k
«Κακό διεύθυνση» λάθος από copy_to_user
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 06:20
χρήστη deuseldorf
ψήφοι
12
απαντήσεις
8
προβολές
20k
Γ ανάπτυξης # οδηγού;
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 20:14
χρήστη Adam Davis
Δημοσιεύθηκε 20/09/2008 στις 22:57
χρήστη Ycros
Δημοσιεύθηκε 21/09/2008 στις 01:25
χρήστη Alexey Feldgendler
Δημοσιεύθηκε 21/09/2008 στις 16:56
χρήστη Alexey Feldgendler
ψήφοι
4
απαντήσεις
12
προβολές
3k
Αδειοδότηση και τη χρήση του πυρήνα του Linux
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 20:43
χρήστη Cristián Romo
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 14:01
χρήστη Benoit
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 20:59
χρήστη HenryR
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 01:51
χρήστη Four
ψήφοι
30
απαντήσεις
10
προβολές
6k
Πότε θα πρέπει να γράψω ένα module του πυρήνα του Linux;
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 15:52
χρήστη Jordfräs
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 15:39
χρήστη Scott Alan Miller
Δημοσιεύθηκε 05/10/2008 στις 19:21
χρήστη Cristián Romo
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
2k
NT Kernel Προγραμματισμός
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 10:51
χρήστη Sonny Ordell
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Καλή εξήγηση / τεκμηρίωση σχετικά με ftrace
Δημοσιεύθηκε 10/10/2008 στις 18:37
χρήστη William
Δημοσιεύθηκε 12/10/2008 στις 22:32
χρήστη Nicholas Flynt
Δημοσιεύθηκε 13/10/2008 στις 05:41
χρήστη Nicholas Flynt
Δημοσιεύθηκε 19/10/2008 στις 02:31
χρήστη Cristián Romo
Δημοσιεύθηκε 20/10/2008 στις 17:48
χρήστη Nicholas Flynt
ψήφοι
38
απαντήσεις
3
προβολές
81k
Πώς μπορώ να ρυθμίσω modprobe να βρουν μονάδα μου;
Δημοσιεύθηκε 22/10/2008 στις 14:59
χρήστη sep332
Δημοσιεύθηκε 02/11/2008 στις 21:39
χρήστη Nicholas Flynt
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
627
Απολυμένοι ζητεί Linux Kernel System
Δημοσιεύθηκε 04/11/2008 στις 22:43
χρήστη Dan Fego
Δημοσιεύθηκε 05/11/2008 στις 04:00
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 07/11/2008 στις 03:59
χρήστη Nicholas Flynt
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Ρύθμιση χαρτογράφηση IRQ
Δημοσιεύθηκε 12/11/2008 στις 05:01
χρήστη Nicholas Flynt
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 19:04
χρήστη Dan Fego
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
403
Εικονική χώρο στις σελίδες
Δημοσιεύθηκε 18/11/2008 στις 19:45
χρήστη FreeMemory
Δημοσιεύθηκε 19/11/2008 στις 05:51
χρήστη Giovanni Galbo
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
4k
Linux kernel / proc FIFO / σωλήνα
Δημοσιεύθηκε 24/11/2008 στις 04:23
χρήστη Dan Fego
ψήφοι
18
απαντήσεις
3
προβολές
17k
πώς να διαγνώσουν ένα πυρήνα ουπς;
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 02:52
χρήστη MattSmith
Δημοσιεύθηκε 27/11/2008 στις 18:13
χρήστη user23434
ψήφοι
82
απαντήσεις
7
προβολές
85k
Τι είναι __gxx_personality_v0 για;
Δημοσιεύθηκε 30/11/2008 στις 17:53
χρήστη Bruce Johnston
Δημοσιεύθηκε 04/12/2008 στις 18:25
χρήστη Daniel Silveira
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
3k
Πώς να UDP Broadcast από το Linux Kernel;
Δημοσιεύθηκε 06/12/2008 στις 16:09
χρήστη Daniel Silveira
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 16:06
χρήστη Daniel Silveira
Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 09:29
χρήστη Nishesh
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
9k
Ουρές στο Linux Kernel
Δημοσιεύθηκε 23/12/2008 στις 18:52
χρήστη Dan Fego
Δημοσιεύθηκε 05/01/2009 στις 19:02
χρήστη teerapap
Δημοσιεύθηκε 07/01/2009 στις 02:03
χρήστη Eduardo
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Πώς SMP μνήμη του μετοχικού multithreading και διακοπές;
Δημοσιεύθηκε 07/01/2009 στις 08:36
χρήστη Nicholas Flynt
Δημοσιεύθηκε 12/01/2009 στις 08:31
χρήστη paxdiablo
ψήφοι
17
απαντήσεις
3
προβολές
17k
Ο εξαναγκασμός του οδηγού σε αγώνα συσκευής
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 13:50
χρήστη shodanex
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Είναι ασφαλές να wake_up_interruptible () μέσα από ένα tasklet;
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 15:22
χρήστη Jorenko
ψήφοι
15
απαντήσεις
6
προβολές
14k
Πώς ένα παράδειγμα Amazon EC2 επιλέξτε τον πυρήνα της;
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 23:45
χρήστη gareth_bowles
Δημοσιεύθηκε 16/01/2009 στις 00:41
χρήστη mipadi
Δημοσιεύθηκε 18/01/2009 στις 12:18
χρήστη hyperboreean
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
182
κατάρτιση πολλαπλά αρχεία σε netfilter
Δημοσιεύθηκε 29/01/2009 στις 01:05
χρήστη asdfg
Δημοσιεύθηκε 04/02/2009 στις 21:23
χρήστη mmcdole
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 23:51
χρήστη syaoran
Δημοσιεύθηκε 19/02/2009 στις 18:53
χρήστη Samuel
Δημοσιεύθηκε 22/02/2009 στις 06:27
χρήστη Yang
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Πώς να προσθέσετε τον κωδικό συνέλευση στο Linux
Δημοσιεύθηκε 24/02/2009 στις 21:18
χρήστη Amin
Δημοσιεύθηκε 24/02/2009 στις 21:46
χρήστη avalys
Δημοσιεύθηκε 01/03/2009 στις 13:01
χρήστη Guss
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Να πάρει inode από την πορεία στο Linux Kernel
Δημοσιεύθηκε 02/03/2009 στις 01:06
χρήστη Dan Fego
Δημοσιεύθηκε 05/03/2009 στις 17:16
χρήστη Methos
Δημοσιεύθηκε 08/03/2009 στις 19:31
χρήστη Methos
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 04:54
χρήστη Tim
Δημοσιεύθηκε 16/03/2009 στις 12:36
χρήστη luiscubal
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
9k
Η χρήση της μνήμης ενός module του πυρήνα
Δημοσιεύθηκε 19/03/2009 στις 16:00
χρήστη AIB
Δημοσιεύθηκε 19/03/2009 στις 19:58
χρήστη samgrover
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 23:18
χρήστη Frank Miller
Δημοσιεύθηκε 24/03/2009 στις 12:18
χρήστη dragonfly
Δημοσιεύθηκε 27/03/2009 στις 09:37
χρήστη Evan Teran
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 16:57
χρήστη McGovernTheory
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Μετατροπή εικόνας του πυρήνα από το ELF για PE
Δημοσιεύθηκε 04/04/2009 στις 20:21
χρήστη Frank Miller
Δημοσιεύθηκε 05/04/2009 στις 04:48
χρήστη ski
Δημοσιεύθηκε 05/04/2009 στις 21:39
χρήστη mslot
Δημοσιεύθηκε 10/04/2009 στις 21:24
χρήστη McGovernTheory
ψήφοι
13
απαντήσεις
8
προβολές
1k
Πυρήνα Προγραμματισμός για το 1024 CPUs
Δημοσιεύθηκε 10/04/2009 στις 21:34
χρήστη McGovernTheory
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Git κλώνος κολλάει
Δημοσιεύθηκε 16/04/2009 στις 01:20
χρήστη plcstpierre
Δημοσιεύθηκε 19/04/2009 στις 03:53
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 19/04/2009 στις 14:04
χρήστη McGovernTheory
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
535
ερώτηση προγραμματισμό διαδικασία
Δημοσιεύθηκε 19/04/2009 στις 15:34
χρήστη mawia
ψήφοι
12
απαντήσεις
4
προβολές
9k
Πώς sched_setaffinity () λειτουργεί;
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 00:35
χρήστη poundifdef
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 00:56
χρήστη Carlos
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 20:08
χρήστη Mike Heinz
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 09:41
χρήστη Navaneeth
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 12:16
χρήστη kent
Δημοσιεύθηκε 01/05/2009 στις 10:08
χρήστη coolboy
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Σκληρυμένο BSD από την αρχή
Δημοσιεύθηκε 01/05/2009 στις 22:27
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 03/05/2009 στις 14:27
χρήστη Markus Lux
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 04:07
χρήστη rIPPER
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 21:45
χρήστη Misha M
Δημοσιεύθηκε 11/05/2009 στις 16:18
χρήστη Patrick
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 00:35
χρήστη user37875
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 11:29
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 05:22
χρήστη Pooria
ψήφοι
18
απαντήσεις
17
προβολές
3k
Για πυρήνα / OS είναι C ακόμα;
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 03:12
χρήστη Recursion
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
812
.NET CLR που δεν απαιτεί ένα λειτουργικό σύστημα;
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 11:46
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 11:48
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 11:16
χρήστη McGovernTheory
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
125
Μεθοδολογία για την αναβάθμιση OS Kernel
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 11:23
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 11:26
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 06:53
χρήστη debugger
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
προβλήματα κατά τη διάρκεια linux init του πυρήνα
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 08:18
χρήστη uzurpatorul
ψήφοι
22
απαντήσεις
4
προβολές
16k
στοίβα πυρήνα για τη διαδικασία linux
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 09:24
χρήστη suresh
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
449
Η προσθήκη Stackless κλωστές BSD πυρήνα;
Δημοσιεύθηκε 24/05/2009 στις 22:28
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 24/05/2009 στις 22:32
χρήστη McGovernTheory
Δημοσιεύθηκε 27/05/2009 στις 01:56
χρήστη Anonymous
ψήφοι
45
απαντήσεις
7
προβολές
15k
Μάθηση Πυρήνα Προγραμματισμός
Δημοσιεύθηκε 27/05/2009 στις 09:54
χρήστη Geek
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 08:18
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 20:37
χρήστη kingpin
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Πώς iwlist () εντολή σαρώνει τα ασύρματα δίκτυα;
Δημοσιεύθηκε 29/05/2009 στις 13:03
χρήστη Abhishek Anand
ψήφοι
122
απαντήσεις
4
προβολές
59k
Cscope ή ctags γιατί επιλέγουν ένα πάνω στο άλλο;
Δημοσιεύθηκε 01/06/2009 στις 11:14
χρήστη Robert S. Barnes
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
697
set_memory_ * λειτουργίες στο Linux Kernel> = 2.6.25
Δημοσιεύθηκε 02/06/2009 στις 07:45
χρήστη broodkit
Δημοσιεύθηκε 04/06/2009 στις 10:47
χρήστη Terminus
Δημοσιεύθηκε 08/06/2009 στις 21:38
χρήστη sftr
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Μνήμη των Windows αντιστοιχισμένη Αρχεία
Δημοσιεύθηκε 09/06/2009 στις 14:54
χρήστη Konrad
ψήφοι
4
απαντήσεις
7
προβολές
1k
διαχωρισμό ενός πλήρους αρχείου σε τμήματα
Δημοσιεύθηκε 12/06/2009 στις 02:06
χρήστη Earlz
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
9k
ανάπτυξη του προγράμματος οδήγησης Mac
Δημοσιεύθηκε 16/06/2009 στις 14:08
χρήστη No hay Problema
Δημοσιεύθηκε 16/06/2009 στις 14:57
χρήστη No hay Problema
Δημοσιεύθηκε 17/06/2009 στις 02:11
χρήστη David Reis
Δημοσιεύθηκε 18/06/2009 στις 05:05
χρήστη ilya n.
Δημοσιεύθηκε 18/06/2009 στις 12:02
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 18/06/2009 στις 14:52
χρήστη Madni
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
544
Κούτσουρο: σωστή εγκατάσταση
Δημοσιεύθηκε 19/06/2009 στις 16:35
χρήστη kent
Δημοσιεύθηκε 22/06/2009 στις 15:21
χρήστη No hay Problema
Δημοσιεύθηκε 23/06/2009 στις 02:39
χρήστη Mickey Shine
Δημοσιεύθηκε 23/06/2009 στις 09:49
χρήστη John Terry
Δημοσιεύθηκε 27/06/2009 στις 02:06
χρήστη Quincy
Δημοσιεύθηκε 29/06/2009 στις 09:01
χρήστη gsempe
Δημοσιεύθηκε 29/06/2009 στις 17:01
χρήστη noctonura
ψήφοι
14
απαντήσεις
3
προβολές
21k
unlocked_ioctl vs κανονική ioctl
Δημοσιεύθηκε 30/06/2009 στις 14:03
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 30/06/2009 στις 14:07
χρήστη dmeister
Δημοσιεύθηκε 08/07/2009 στις 08:53
χρήστη Carson Myers
Δημοσιεύθηκε 09/07/2009 στις 01:04
χρήστη John Terry
Δημοσιεύθηκε 09/07/2009 στις 07:56
χρήστη John Terry
Δημοσιεύθηκε 09/07/2009 στις 12:47
χρήστη Chris Boyle
Δημοσιεύθηκε 10/07/2009 στις 03:23
χρήστη Vivek Sharma
Δημοσιεύθηκε 10/07/2009 στις 05:12
χρήστη Vivek Sharma
Δημοσιεύθηκε 11/07/2009 στις 08:39
χρήστη Ricardo
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Δημιουργήστε μια διαδικασία από έναν οδηγό
Δημοσιεύθηκε 16/07/2009 στις 07:14
χρήστη Sergey Podobry
Δημοσιεύθηκε 17/07/2009 στις 22:42
χρήστη Baget
Δημοσιεύθηκε 20/07/2009 στις 01:28
χρήστη Mike Mu
Δημοσιεύθηκε 20/07/2009 στις 08:51
χρήστη Sergey Podobry
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
688
Παράθυρα περιγραφής Διαδικασία
Δημοσιεύθηκε 20/07/2009 στις 11:53
χρήστη Don Johe
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Κλείδωμα προφίλ στο 2,6 linux kernel
Δημοσιεύθηκε 23/07/2009 στις 10:49
χρήστη Marc
ψήφοι
43
απαντήσεις
5
προβολές
32k
Σχέση μεταξύ ενός πυρήνα και ένα νήμα χρήστη
Δημοσιεύθηκε 24/07/2009 στις 17:39
χρήστη Pwn
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
DbgPrint στην ένδειξης σφαλμάτων μνήμης;
Δημοσιεύθηκε 27/07/2009 στις 14:21
χρήστη Don Johe
Δημοσιεύθηκε 28/07/2009 στις 16:04
χρήστη Don Johe
Δημοσιεύθηκε 28/07/2009 στις 21:47
χρήστη bohdan_trotsenko
Δημοσιεύθηκε 30/07/2009 στις 12:37
χρήστη KIV
Δημοσιεύθηκε 31/07/2009 στις 15:41
χρήστη Dave
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Linux RedHat kernel-headers
Δημοσιεύθηκε 31/07/2009 στις 18:50
χρήστη Jack BeNimble
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Κλήση dll από τη λειτουργία πυρήνα c ++ παράθυρα
Δημοσιεύθηκε 17/08/2009 στις 05:46
χρήστη user37875
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
2k
ARM Linux και σταυρό θέμα toolchain
Δημοσιεύθηκε 18/08/2009 στις 22:42
χρήστη Chris Ciesielski
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
192
Πρόσβαση σε Remote πυρήνα Αντικείμενα Στα Windows
Δημοσιεύθηκε 25/08/2009 στις 06:07
χρήστη user37875
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας διανομή Linux;
Δημοσιεύθηκε 27/08/2009 στις 12:45
χρήστη Burak Dede
Δημοσιεύθηκε 28/08/2009 στις 19:29
χρήστη Night Walker
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
356
Mac Pro 64-bit αντιμετώπιση του πυρήνα
Δημοσιεύθηκε 30/08/2009 στις 02:44
χρήστη user154075
Δημοσιεύθηκε 30/08/2009 στις 07:59
χρήστη EQvan
Δημοσιεύθηκε 02/09/2009 στις 15:33
χρήστη Leeks and Leaks
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Των Windows επεξεργάζεται στον πυρήνα vs σύστημα
Δημοσιεύθηκε 03/09/2009 στις 19:15
χρήστη teleball
ψήφοι
10
απαντήσεις
5
προβολές
24k
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τον πυρήνα του Linux μέσα buildroot;
Δημοσιεύθηκε 12/09/2009 στις 13:09
χρήστη Cogsy
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Mac X Kernel-πλαίσιο δεν βρέθηκε
Δημοσιεύθηκε 12/09/2009 στις 13:35
χρήστη Paul
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
7k
Άμεση πρόσβαση σε linux framebuffer - copyarea
Δημοσιεύθηκε 12/09/2009 στις 22:19
χρήστη danatel
Δημοσιεύθηκε 17/09/2009 στις 16:27
χρήστη Garen
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
6k
πάρετε _complete_ όνομα της διαδικασίας από pid
Δημοσιεύθηκε 23/09/2009 στις 15:24
χρήστη user177839
Δημοσιεύθηκε 24/09/2009 στις 15:09
χρήστη dicroce
ψήφοι
76
απαντήσεις
8
προβολές
113k
Linux Διαδικασία μελών
Δημοσιεύθηκε 25/09/2009 στις 07:12
χρήστη Blair
Δημοσιεύθηκε 25/09/2009 στις 11:13
χρήστη jensendarren
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πρόσβαση στο proc_dir_entry από proc_fops.open;
Δημοσιεύθηκε 28/09/2009 στις 01:09
χρήστη dicroce
Δημοσιεύθηκε 30/09/2009 στις 01:46
χρήστη Will Mc
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Κάντε Kexec και kdump εργασίας στο πλαίσιο VMware;
Δημοσιεύθηκε 01/10/2009 στις 19:29
χρήστη Robert S. Barnes
Δημοσιεύθηκε 04/10/2009 στις 21:09
χρήστη Jan
Δημοσιεύθηκε 11/10/2009 στις 14:20
χρήστη Rohit Banga
Δημοσιεύθηκε 14/10/2009 στις 10:57
χρήστη Dane Edwards
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
265
Σύστημα Wide I / O Στατιστική
Δημοσιεύθηκε 15/10/2009 στις 14:12
χρήστη themoondothshine
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Πώς να δημιουργήσετε μια «συσκευή Block» στα Windows
Δημοσιεύθηκε 18/10/2009 στις 14:26
χρήστη Boris
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Εικονική κάμερα σε C ++
Δημοσιεύθηκε 20/10/2009 στις 19:19
χρήστη Franklin
Δημοσιεύθηκε 21/10/2009 στις 01:00
χρήστη Sharat Chandra
Δημοσιεύθηκε 21/10/2009 στις 09:29
χρήστη Yang
Δημοσιεύθηκε 25/10/2009 στις 12:30
χρήστη Robert S. Barnes
Δημοσιεύθηκε 26/10/2009 στις 07:26
χρήστη Sharat Chandra
Δημοσιεύθηκε 26/10/2009 στις 18:10
χρήστη vinit dhatrak
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
445
Αν ξέρω πυρήνα των Windows, τι μπορώ να κάνω;
Δημοσιεύθηκε 27/10/2009 στις 06:09
χρήστη Bin Chen
Δημοσιεύθηκε 29/10/2009 στις 08:02
χρήστη c0rt3x
Δημοσιεύθηκε 30/10/2009 στις 08:54
χρήστη Robert S. Barnes
Δημοσιεύθηκε 03/11/2009 στις 21:21
χρήστη Tyler
Δημοσιεύθηκε 03/11/2009 στις 23:49
χρήστη user202162
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
279
ελέγχου της εκτέλεσης του προγράμματος
Δημοσιεύθηκε 04/11/2009 στις 20:03
χρήστη iddqd
ψήφοι
9
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Απόδοση των IcedTea 6 vs HotSpot Ήλιου 6
Δημοσιεύθηκε 06/11/2009 στις 07:20
χρήστη Chintan
Δημοσιεύθηκε 06/11/2009 στις 17:46
χρήστη Matt Phillips
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Linux Kernel: copy_from_user - struct με δείκτες
Δημοσιεύθηκε 09/11/2009 στις 00:49
χρήστη tracer
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Uniprocessor ή πολλαπλών
Δημοσιεύθηκε 09/11/2009 στις 08:56
χρήστη Vijay
Δημοσιεύθηκε 11/11/2009 στις 09:20
χρήστη iceman
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Γράφοντας ένα σύστημα Προσκλήσεις για linux
Δημοσιεύθηκε 11/11/2009 στις 17:07
χρήστη Iguramu
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
273
Διαμόρφωση του πυρήνα
Δημοσιεύθηκε 12/11/2009 στις 12:15
χρήστη Iguramu
Δημοσιεύθηκε 13/11/2009 στις 16:24
χρήστη SDD
Δημοσιεύθηκε 14/11/2009 στις 21:13
χρήστη kingas
ψήφοι
5
απαντήσεις
5
προβολές
6k
Διαβάστε μόνο τομέα
Δημοσιεύθηκε 18/11/2009 στις 02:35
χρήστη svp
Δημοσιεύθηκε 19/11/2009 στις 11:16
χρήστη ctinnist

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more