Ερωτήσεις με ετικέτα [nsurlsession]

ψήφοι
43
απαντήσεις
5
προβολές
88k
Πώς να στείλετε POST και GET αίτημα;
Δημοσιεύθηκε 06/10/2011 στις 11:34
χρήστη Aleksander Azizi
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
5k
NSURLSession + Multitasking + iOS 7
Δημοσιεύθηκε 09/09/2013 στις 14:45
χρήστη Pebie
Δημοσιεύθηκε 22/09/2013 στις 10:15
χρήστη Andrew
Δημοσιεύθηκε 24/09/2013 στις 22:19
χρήστη Kuno
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
5k
NSURLSession Εκπρόσωπος Ουρά
Δημοσιεύθηκε 29/09/2013 στις 05:43
χρήστη Drewsmits
ψήφοι
201
απαντήσεις
8
προβολές
155k
Αποστολή αίτηση POST, χρησιμοποιώντας NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 30/09/2013 στις 17:43
χρήστη Sendoa
ψήφοι
12
απαντήσεις
1
προβολές
4k
iOS 7 - NSURLSession αναληπτέος Προσθήκες
Δημοσιεύθηκε 01/10/2013 στις 11:28
χρήστη Ryan Burke
Δημοσιεύθηκε 01/10/2013 στις 19:18
χρήστη Tony
Δημοσιεύθηκε 03/10/2013 στις 01:39
χρήστη Jason LeBrun
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
πολλαπλές NSURLSessionUploadTasks
Δημοσιεύθηκε 03/10/2013 στις 02:59
χρήστη landweber
Δημοσιεύθηκε 04/10/2013 στις 15:59
χρήστη Gros
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Όταν δεν τρέχει NSURLSession;
Δημοσιεύθηκε 08/10/2013 στις 00:18
χρήστη user2856517
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
450
NSURLSessionConfiguration επιστρέφουν πάντα μηδέν
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 07:49
χρήστη Sagar R. Kothari
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 21:23
χρήστη Frankie Nwafili
Δημοσιεύθηκε 15/10/2013 στις 07:19
χρήστη user2529626
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
6k
NSURLSession ή NSURLConnection - iOS 6 στήριξης
Δημοσιεύθηκε 16/10/2013 στις 15:40
χρήστη yoeriboven
Δημοσιεύθηκε 17/10/2013 στις 06:59
χρήστη Erben Mo
ψήφοι
13
απαντήσεις
7
προβολές
8k
προσθήκες NSURLSession και Amazon S3
Δημοσιεύθηκε 20/10/2013 στις 16:01
χρήστη George Green
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Κατεβάστε πολλά αρχεία στο παρασκήνιο (iOS 7 μόνο)
Δημοσιεύθηκε 22/10/2013 στις 10:24
χρήστη noir_eagle
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
702
Αναβάθμιση σε AFNetworking
Δημοσιεύθηκε 22/10/2013 στις 14:36
χρήστη Tander
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
6k
απάντηση NSURLSessionDownloadTaskDelegate JSON
Δημοσιεύθηκε 23/10/2013 στις 18:01
χρήστη lost found
ψήφοι
18
απαντήσεις
3
προβολές
8k
NSURLSessionConfiguration timeoutIntervalForRequest vs NSURLSession timeoutInterval
Δημοσιεύθηκε 30/10/2013 στις 17:13
χρήστη Joe Licari
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
4k
iOS 7 φόντο upload και POST αιτήματα
Δημοσιεύθηκε 31/10/2013 στις 08:27
χρήστη Ekra
Δημοσιεύθηκε 05/11/2013 στις 09:46
χρήστη Allan Chau
Δημοσιεύθηκε 05/11/2013 στις 13:27
χρήστη yong ho
Δημοσιεύθηκε 05/11/2013 στις 14:42
χρήστη nullproduction
Δημοσιεύθηκε 07/11/2013 στις 13:02
χρήστη Allan Chau
Δημοσιεύθηκε 08/11/2013 στις 07:56
χρήστη PJR
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
5k
μέθοδο PUT HTTP με NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 08/11/2013 στις 14:28
χρήστη Sebastian Łuczak
Δημοσιεύθηκε 09/11/2013 στις 00:30
χρήστη Leo Natan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
978
willSendRequestForAuthenticationChallenge σκοπό
Δημοσιεύθηκε 11/11/2013 στις 20:27
χρήστη Kermit the Frog
Δημοσιεύθηκε 12/11/2013 στις 09:24
χρήστη prettydog
Δημοσιεύθηκε 14/11/2013 στις 10:51
χρήστη derbian
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
5k
NSURLSession και ρεύμα αποστολή στο παρασκήνιο
Δημοσιεύθηκε 14/11/2013 στις 11:02
χρήστη gN0Me
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
9k
NSURLSession ακυρώσετε την εργασία
Δημοσιεύθηκε 14/11/2013 στις 11:48
χρήστη Arthur A.
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
NSURLSessionUploadTask συνεχή αποστολή στο παρασκήνιο
Δημοσιεύθηκε 14/11/2013 στις 12:52
χρήστη Ekra
Δημοσιεύθηκε 14/11/2013 στις 15:19
χρήστη hpique
Δημοσιεύθηκε 14/11/2013 στις 19:22
χρήστη Alexander Dvornikov
Δημοσιεύθηκε 14/11/2013 στις 20:02
χρήστη Bart Schoon
Δημοσιεύθηκε 15/11/2013 στις 11:28
χρήστη Bart Schoon
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
7k
NSURLSession invalidateAndCancel: Κακή Πρόσβαση
Δημοσιεύθηκε 16/11/2013 στις 15:42
χρήστη LombaX
Δημοσιεύθηκε 17/11/2013 στις 22:40
χρήστη wigging
Δημοσιεύθηκε 19/11/2013 στις 02:22
χρήστη Vahe
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πώς να περάσει NSURLCredential να NSURLSession;
Δημοσιεύθηκε 19/11/2013 στις 05:25
χρήστη Joseph Toronto
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
3k
κωδικός κατάστασης 400 σφάλματος στο ios
Δημοσιεύθηκε 20/11/2013 στις 06:14
χρήστη Developer
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
NSURLSession και NSDefaultRunLoopMode
Δημοσιεύθηκε 20/11/2013 στις 15:07
χρήστη Gadd
Δημοσιεύθηκε 21/11/2013 στις 22:08
χρήστη ymotov
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
NSurlSession - λήψη πολλών αρχείων
Δημοσιεύθηκε 22/11/2013 στις 13:22
χρήστη Amit
Δημοσιεύθηκε 23/11/2013 στις 07:42
χρήστη ymotov
Δημοσιεύθηκε 25/11/2013 στις 14:33
χρήστη nullproduction
ψήφοι
28
απαντήσεις
2
προβολές
25k
NSURLSession + server με αυτο που υπογράφηκε cert
Δημοσιεύθηκε 27/11/2013 στις 00:29
χρήστη random
Δημοσιεύθηκε 27/11/2013 στις 20:31
χρήστη farski
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
535
NSURLSession διαρροή - downloadTaskWithRequest
Δημοσιεύθηκε 28/11/2013 στις 22:00
χρήστη karazz
Δημοσιεύθηκε 29/11/2013 στις 12:56
χρήστη Gupta
Δημοσιεύθηκε 02/12/2013 στις 01:00
χρήστη Scott Sarnikowski
Δημοσιεύθηκε 05/12/2013 στις 03:45
χρήστη snorlax
Δημοσιεύθηκε 05/12/2013 στις 19:40
χρήστη maxf
Δημοσιεύθηκε 06/12/2013 στις 14:32
χρήστη Weston
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
348
Να πάρει εξαίρεση κατά τη χρήση NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 07/12/2013 στις 08:46
χρήστη user3041448
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
547
πολλαπλή λήψη NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 09/12/2013 στις 22:46
χρήστη daniele farina
Δημοσιεύθηκε 10/12/2013 στις 22:41
χρήστη ymotov
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
NSURLSession, επαναλάβετε τη φόρτωση των δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 12/12/2013 στις 02:01
χρήστη Eddie
Δημοσιεύθηκε 16/12/2013 στις 07:42
χρήστη Toseef Khilji
Δημοσιεύθηκε 16/12/2013 στις 19:59
χρήστη Eric
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
NSURLSession ταυτότητας με Ράγες / Devise API
Δημοσιεύθηκε 16/12/2013 στις 21:46
χρήστη user3108730
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
αίτημα αλυσίδα χρησιμοποιώντας NSURLSessionDataTask
Δημοσιεύθηκε 18/12/2013 στις 10:05
χρήστη yong ho
Δημοσιεύθηκε 18/12/2013 στις 23:31
χρήστη Fabio Mignogna
Δημοσιεύθηκε 19/12/2013 στις 11:03
χρήστη Eric
Δημοσιεύθηκε 20/12/2013 στις 12:22
χρήστη Eric
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
9k
Απλό παράδειγμα NSURLSession με έλεγχο ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 20/12/2013 στις 21:56
χρήστη Bryan Schmiedeler
Δημοσιεύθηκε 23/12/2013 στις 01:42
χρήστη slidmac07
Δημοσιεύθηκε 25/12/2013 στις 05:09
χρήστη limboy
Δημοσιεύθηκε 26/12/2013 στις 04:22
χρήστη KingPolygon
Δημοσιεύθηκε 26/12/2013 στις 05:55
χρήστη KingPolygon
Δημοσιεύθηκε 26/12/2013 στις 09:01
χρήστη KingPolygon
Δημοσιεύθηκε 27/12/2013 στις 11:08
χρήστη Kobe
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
338
iOS - Εργασίες μεταφοράς Ιστορικό δεν ταιριάζουν
Δημοσιεύθηκε 31/12/2013 στις 14:15
χρήστη Wouter
Δημοσιεύθηκε 31/12/2013 στις 15:17
χρήστη aMother
Δημοσιεύθηκε 31/12/2013 στις 20:57
χρήστη dev-dom
Δημοσιεύθηκε 01/01/2014 στις 18:57
χρήστη CrypTech Studios
Δημοσιεύθηκε 02/01/2014 στις 18:58
χρήστη Cory Imdieke
Δημοσιεύθηκε 02/01/2014 στις 23:32
χρήστη user2224540
Δημοσιεύθηκε 03/01/2014 στις 12:22
χρήστη Mahesh
Δημοσιεύθηκε 04/01/2014 στις 06:19
χρήστη Kyle Carlson
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
9k
NSURLSession με διακριτικό ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 04/01/2014 στις 12:21
χρήστη elenag
Δημοσιεύθηκε 05/01/2014 στις 20:19
χρήστη Kyle Carlson
ψήφοι
12
απαντήσεις
2
προβολές
4k
iOS: Συνεδρίες δεδομένων vs Εφήμερες Συνεδρίες
Δημοσιεύθηκε 05/01/2014 στις 22:32
χρήστη KingPolygon
Δημοσιεύθηκε 07/01/2014 στις 00:13
χρήστη Toño M
Δημοσιεύθηκε 07/01/2014 στις 00:21
χρήστη Felix
Δημοσιεύθηκε 07/01/2014 στις 19:28
χρήστη ehassan2014
Δημοσιεύθηκε 14/01/2014 στις 04:00
χρήστη Womble
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
717
Οργανώστε πολλαπλές NSURLSessionTasks
Δημοσιεύθηκε 15/01/2014 στις 00:52
χρήστη Erik Allen
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Δικτύωση μοτίβο με βάση NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 15/01/2014 στις 21:56
χρήστη NSExplorer
Δημοσιεύθηκε 16/01/2014 στις 07:45
χρήστη Gaurav Kasliwal
Δημοσιεύθηκε 16/01/2014 στις 08:12
χρήστη kawingkelvin
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
NSURLSessionUploadTask δεν περνά το αρχείο σε php script
Δημοσιεύθηκε 16/01/2014 στις 22:26
χρήστη narco
ψήφοι
50
απαντήσεις
2
προβολές
23k
NSURLSession με NSBlockOperation και ουρές
Δημοσιεύθηκε 18/01/2014 στις 01:22
χρήστη Erik Allen
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
9k
μέθοδοι εκπρόσωπος NSURLSession δεν καλείται
Δημοσιεύθηκε 18/01/2014 στις 06:42
χρήστη Scooter
Δημοσιεύθηκε 18/01/2014 στις 18:14
χρήστη adamteale
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
190
Επιστρέφοντας λίστα καταλόγου με την PHP
Δημοσιεύθηκε 18/01/2014 στις 18:34
χρήστη Scooter
Δημοσιεύθηκε 21/01/2014 στις 15:41
χρήστη alex
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
2k
NSURLSessionDataTask ύποπτα αργή
Δημοσιεύθηκε 22/01/2014 στις 12:54
χρήστη Nilzone-
Δημοσιεύθηκε 23/01/2014 στις 05:22
χρήστη Doug Smith
Δημοσιεύθηκε 23/01/2014 στις 05:26
χρήστη user2005643
Δημοσιεύθηκε 23/01/2014 στις 14:12
χρήστη raghul
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Η μεταφόρτωση ενός αρχείου με NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 23/01/2014 στις 16:17
χρήστη davidOhara
Δημοσιεύθηκε 23/01/2014 στις 21:02
χρήστη user2643583
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
477
Ανεβάστε το αρχείο xml στον κεντρικό υπολογιστή
Δημοσιεύθηκε 24/01/2014 στις 11:49
χρήστη davidOhara
Δημοσιεύθηκε 26/01/2014 στις 04:46
χρήστη Darren
Δημοσιεύθηκε 28/01/2014 στις 18:00
χρήστη shaioz
Δημοσιεύθηκε 28/01/2014 στις 20:21
χρήστη Spilly
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
AFNetworking 2 και το φόντο των καθηκόντων
Δημοσιεύθηκε 31/01/2014 στις 10:37
χρήστη Noé Malzieu
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
679
Ορίστε ένα χρονοδιακόπτη για ένα NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 02/02/2014 στις 16:38
χρήστη Erich
Δημοσιεύθηκε 03/02/2014 στις 15:46
χρήστη FreekHelm
Δημοσιεύθηκε 04/02/2014 στις 07:37
χρήστη Alex_g
Δημοσιεύθηκε 04/02/2014 στις 15:19
χρήστη Jonathan
Δημοσιεύθηκε 06/02/2014 στις 12:19
χρήστη Recycled Steel
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Re-τρέχει μια αποτυχημένη NSURLSessionTask
Δημοσιεύθηκε 07/02/2014 στις 01:53
χρήστη Sean Danzeiser
Δημοσιεύθηκε 07/02/2014 στις 14:59
χρήστη drekka
Δημοσιεύθηκε 10/02/2014 στις 15:00
χρήστη user1734282
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
154
Γιατί είναι η πρώτη απόκριση μηδενικής μου;
Δημοσιεύθηκε 11/02/2014 στις 12:57
χρήστη Nilzone-
Δημοσιεύθηκε 11/02/2014 στις 21:42
χρήστη Martin Koles
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
4k
NSURLSessionDownloadTask εκπρόσωποι Δεν Πυρ
Δημοσιεύθηκε 12/02/2014 στις 12:11
χρήστη GuybrushThreepwood
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 23:54
χρήστη Dinkman123
Δημοσιεύθηκε 16/02/2014 στις 22:11
χρήστη user805547
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
550
NSURLSession invalidateAndCancel EXC_BAD_ACCESS
Δημοσιεύθηκε 18/02/2014 στις 00:11
χρήστη andrew
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 05:24
χρήστη jhk
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 23:15
χρήστη Doug Smith
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 23:18
χρήστη Doug Smith
Δημοσιεύθηκε 20/02/2014 στις 01:46
χρήστη Ian Terrell
ψήφοι
46
απαντήσεις
6
προβολές
27k
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω NSOperationQueue με NSURLSession;
Δημοσιεύθηκε 20/02/2014 στις 21:24
χρήστη Doug Smith
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
184
Πώς έρχονται NSURLSession μου ποτέ δεν ξεκινά;
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 01:24
χρήστη user2005643
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 03:00
χρήστη user2005643
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
NSURLSession έργο μεταφόρτωσης δεν απαιτεί completionHandler
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 03:10
χρήστη apostopher
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 04:04
χρήστη user2005643
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 23:38
χρήστη awasthinitin10
Δημοσιεύθηκε 22/02/2014 στις 11:55
χρήστη Blaszard
Δημοσιεύθηκε 22/02/2014 στις 17:58
χρήστη John Erck
Δημοσιεύθηκε 23/02/2014 στις 20:29
χρήστη zumzum
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
506
Πώς να ενημερώσετε JSON αρχείων από τον web server
Δημοσιεύθηκε 27/02/2014 στις 10:02
χρήστη Manish Malviya
Δημοσιεύθηκε 28/02/2014 στις 12:53
χρήστη Alok SInha
Δημοσιεύθηκε 01/03/2014 στις 01:05
χρήστη Matthew Levine
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
NSURLSession δεν λήψη πλήρους ιστοσελίδας
Δημοσιεύθηκε 01/03/2014 στις 04:59
χρήστη TheCodingArt
Δημοσιεύθηκε 01/03/2014 στις 16:08
χρήστη John Erck
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
533
NSURLAuthenticationChallenge.sender επιστρέφει μηδέν
Δημοσιεύθηκε 02/03/2014 στις 03:51
χρήστη andrewcopp
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
nsurlsession για πολλαπλές αίτηση στο βρόχο
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 06:40
χρήστη Jaymin Raval
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 10:59
χρήστη Alok SInha
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Μετεγκατάσταση από NSURLConnection να NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 14:35
χρήστη user2067051
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
959
Track HTTP ανακατευθύνσεις σε NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 18:16
χρήστη KPM
Δημοσιεύθηκε 04/03/2014 στις 12:52
χρήστη Exploring
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
συμβουλές για την ορθή διαχείριση NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 05/03/2014 στις 06:26
χρήστη rv Vrafal
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
393
NSURLSessionTask ρύθμιση παραμέτρων με NSDictionary
Δημοσιεύθηκε 06/03/2014 στις 18:22
χρήστη Fogmeister
Δημοσιεύθηκε 07/03/2014 στις 08:31
χρήστη efdalustaoglu
Δημοσιεύθηκε 08/03/2014 στις 16:28
χρήστη hpique
Δημοσιεύθηκε 09/03/2014 στις 05:02
χρήστη user3001058
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
11k
NSURLSessionDownloadTask - λήψεις, αλλά τελειώνει με σφάλμα
Δημοσιεύθηκε 09/03/2014 στις 05:29
χρήστη Tamil
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
2k
δοκιμές μονάδα με NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 09/03/2014 στις 19:20
χρήστη hpique
ψήφοι
0
απαντήσεις
5
προβολές
152
NSDictionary να NSString δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 13/03/2014 στις 13:23
χρήστη John Brunner
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
374
SIGSEGV όταν καλείτε [NSURLSessionDataDelegate βιογραφικό]
Δημοσιεύθηκε 17/03/2014 στις 13:13
χρήστη user361526
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Πώς να πάρει απάντηση backgroundSession NSURLSessionUploadTask
Δημοσιεύθηκε 18/03/2014 στις 18:58
χρήστη Nikos M.
Δημοσιεύθηκε 19/03/2014 στις 15:10
χρήστη AndrewSB
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
NSURLSession κρέμεται σε iOS 7.0.x
Δημοσιεύθηκε 21/03/2014 στις 13:57
χρήστη Max
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
84
Διαλείπουσα σφάλμα διακομιστή στην iOS7
Δημοσιεύθηκε 22/03/2014 στις 22:17
χρήστη Scooter
Δημοσιεύθηκε 23/03/2014 στις 21:29
χρήστη Keoros
Δημοσιεύθηκε 24/03/2014 στις 04:55
χρήστη user3453929
Δημοσιεύθηκε 24/03/2014 στις 13:30
χρήστη ylc
Δημοσιεύθηκε 24/03/2014 στις 16:30
χρήστη hakonbogen
Δημοσιεύθηκε 25/03/2014 στις 13:00
χρήστη user1997951
Δημοσιεύθηκε 25/03/2014 στις 13:39
χρήστη user2643583
Δημοσιεύθηκε 25/03/2014 στις 22:32
χρήστη mp3821
ψήφοι
17
απαντήσεις
1
προβολές
21k
NSURLSession πληρεξούσιος εναντίον completionHandler
Δημοσιεύθηκε 26/03/2014 στις 07:31
χρήστη AndrewSB
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
359
σφάλμα NSNetwork μετά την έναρξη NSURLSessionDownloadTask
Δημοσιεύθηκε 26/03/2014 στις 14:04
χρήστη Pavel Shadrin
Δημοσιεύθηκε 27/03/2014 στις 21:07
χρήστη jjoelson
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
NSURLSession downloadTaskWithURL επιστρέφει μηδέν, χωρίς
Δημοσιεύθηκε 28/03/2014 στις 11:54
χρήστη sage444
Δημοσιεύθηκε 29/03/2014 στις 07:26
χρήστη iTag
Δημοσιεύθηκε 30/03/2014 στις 15:55
χρήστη Martin Koles
Δημοσιεύθηκε 02/04/2014 στις 05:27
χρήστη Virendra Vaishnav
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
HTTPMaximumConnectionsPerHost αγνοείται στην AFHTTPSessionManager
Δημοσιεύθηκε 02/04/2014 στις 16:34
χρήστη user1264176
Δημοσιεύθηκε 03/04/2014 στις 10:32
χρήστη user3118593
Δημοσιεύθηκε 03/04/2014 στις 15:01
χρήστη Clay Bridges
Δημοσιεύθηκε 03/04/2014 στις 16:57
χρήστη dariaa
Δημοσιεύθηκε 03/04/2014 στις 23:48
χρήστη scranley
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 09:25
χρήστη Sulabh
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
528
NSURLSession δημιουργία καθήκοντα
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 16:53
χρήστη YuviGr
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 21:27
χρήστη Doug Smith
Δημοσιεύθηκε 06/04/2014 στις 19:57
χρήστη avalore
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Δεν υπάρχουν δεδομένα που λαμβάνουν με NSURLSession
Δημοσιεύθηκε 07/04/2014 στις 15:09
χρήστη Gautier
Δημοσιεύθηκε 07/04/2014 στις 18:49
χρήστη Steve P. Sharpe
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 06:35
χρήστη kkumpavat
Δημοσιεύθηκε 09/04/2014 στις 10:48
χρήστη dariaa
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
549
NSURLSession Helper Class
Δημοσιεύθηκε 10/04/2014 στις 12:25
χρήστη YuviGr
ψήφοι
25
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Μετάβαση από RestKit σε καθαρό AFNetworking 2.0
Δημοσιεύθηκε 10/04/2014 στις 23:10
χρήστη yariksmirnov
Δημοσιεύθηκε 11/04/2014 στις 03:10
χρήστη Doug Smith
Δημοσιεύθηκε 13/04/2014 στις 20:29
χρήστη rustylepord
Δημοσιεύθηκε 14/04/2014 στις 10:49
χρήστη freshking
Δημοσιεύθηκε 15/04/2014 στις 20:21
χρήστη Doug Smith
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
561
Ιστορικό κατέβασμα ταχύτητας στο iOS
Δημοσιεύθηκε 16/04/2014 στις 13:36
χρήστη Sulabh
Δημοσιεύθηκε 17/04/2014 στις 08:14
χρήστη njc
Δημοσιεύθηκε 18/04/2014 στις 00:31
χρήστη patrick
Δημοσιεύθηκε 18/04/2014 στις 14:36
χρήστη Nhon Nguyen

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more