Ερωτήσεις με ετικέτα [one-hot-encoding]

ψήφοι
15
απαντήσεις
4
προβολές
19k
Τρέξιμο get_dummies σε διάφορες στήλες DataFrame;
Δημοσιεύθηκε 08/06/2014 στις 20:04
χρήστη Emre
Δημοσιεύθηκε 15/02/2016 στις 23:46
χρήστη rjurney
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
337
Ένα Hot Κωδικοποίηση των σύνθετων μεταβλητών
Δημοσιεύθηκε 17/03/2016 στις 22:17
χρήστη Boro Dega
Δημοσιεύθηκε 21/03/2016 στις 01:12
χρήστη K.M.
Δημοσιεύθηκε 13/04/2016 στις 07:11
χρήστη Bhavesh Oswal
ψήφοι
10
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Μετατροπή ενός 2d μήτρας σε 3d ένα καυτό NumPy μήτρα
Δημοσιεύθηκε 30/04/2016 στις 21:15
χρήστη Rahul
ψήφοι
33
απαντήσεις
14
προβολές
62k
Πώς μπορώ να ένα ζεστό κωδικοποιούν στην Python;
Δημοσιεύθηκε 18/05/2016 στις 07:26
χρήστη avicohen
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
44
1-ζεστό κωδικοποιεί τα δεδομένα δοκιμής σε Python
Δημοσιεύθηκε 04/06/2016 στις 22:21
χρήστη Sonu Mishra
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
205
Untransform μετά OneHotEncoder
Δημοσιεύθηκε 08/06/2016 στις 04:49
χρήστη kmace
Δημοσιεύθηκε 14/06/2016 στις 11:14
χρήστη Nipun
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
104
`Dmap_if` και 'model.matrix' μαζί
Δημοσιεύθηκε 22/06/2016 στις 14:02
χρήστη BigDataScientist
Δημοσιεύθηκε 21/07/2016 στις 21:28
χρήστη Bert Carremans
ψήφοι
15
απαντήσεις
9
προβολές
23k
Ένα ζεστό Κωδικοποίηση χρησιμοποιώντας NumPy
Δημοσιεύθηκε 26/07/2016 στις 14:15
χρήστη Abhijay Ghildyal
Δημοσιεύθηκε 08/08/2016 στις 09:58
χρήστη mountrix
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
708
OneHotEncoding Χαρτογράφηση
Δημοσιεύθηκε 16/08/2016 στις 15:28
χρήστη gbhrea
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
329
OneHotEncoder σύγχυση στην scikit μάθετε
Δημοσιεύθηκε 22/08/2016 στις 03:58
χρήστη Lin Ma
Δημοσιεύθηκε 27/08/2016 στις 00:05
χρήστη Lin Ma
ψήφοι
3
απαντήσεις
0
προβολές
624
Γιατί LabelEncoder δεν διαβάζει τις τιμές;
Δημοσιεύθηκε 29/08/2016 στις 15:40
χρήστη user3667569
Δημοσιεύθηκε 30/08/2016 στις 17:56
χρήστη chintan s
Δημοσιεύθηκε 31/08/2016 στις 20:06
χρήστη Aiham Hatem
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
147
get_dummies διάσπαση χαρακτήρα
Δημοσιεύθηκε 14/09/2016 στις 06:10
χρήστη ngoduyvu
Δημοσιεύθηκε 14/09/2016 στις 13:05
χρήστη cryp
Δημοσιεύθηκε 14/09/2016 στις 21:52
χρήστη Corey
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
262
PySpark- OneHotEncoding
Δημοσιεύθηκε 29/09/2016 στις 06:21
χρήστη Jack Daniel
Δημοσιεύθηκε 29/09/2016 στις 19:21
χρήστη tuxdna
Δημοσιεύθηκε 01/10/2016 στις 09:50
χρήστη tuxdna
Δημοσιεύθηκε 13/10/2016 στις 15:25
χρήστη Mehdi
Δημοσιεύθηκε 19/10/2016 στις 21:20
χρήστη nvergos
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
44
onHotEncoding και καταλόγους σε ένα dataFrame pandas
Δημοσιεύθηκε 27/10/2016 στις 10:48
χρήστη laila
Δημοσιεύθηκε 29/10/2016 στις 16:32
χρήστη Georg Heiler
Δημοσιεύθηκε 09/11/2016 στις 01:44
χρήστη Rik
Δημοσιεύθηκε 11/11/2016 στις 17:11
χρήστη DVL
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
59
Sklearn ρίχνει ValueError όταν δίνεται μια αραιή μήτρα
Δημοσιεύθηκε 14/11/2016 στις 19:39
χρήστη Stuart C
Δημοσιεύθηκε 15/11/2016 στις 19:11
χρήστη Gil
Δημοσιεύθηκε 27/11/2016 στις 22:21
χρήστη Nikhil Maladkar
Δημοσιεύθηκε 29/11/2016 στις 19:37
χρήστη Pierre Laurent
Δημοσιεύθηκε 07/12/2016 στις 14:23
χρήστη Felicia.H
Δημοσιεύθηκε 08/12/2016 στις 04:26
χρήστη yogz123
Δημοσιεύθηκε 09/12/2016 στις 10:54
χρήστη Mpizos Dimitris
Δημοσιεύθηκε 09/12/2016 στις 23:17
χρήστη Luke Ackerknecht
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
221
One-hot κωδικοποιεί
Δημοσιεύθηκε 14/12/2016 στις 19:41
χρήστη user6411199
Δημοσιεύθηκε 16/12/2016 στις 18:57
χρήστη hgvgvhgvhg
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
62
tensorflow 0.8 ένα ζεστό κωδικοποιεί
Δημοσιεύθηκε 26/12/2016 στις 12:07
χρήστη hmmmbob
Δημοσιεύθηκε 26/12/2016 στις 23:47
χρήστη yogz123
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
77
OneHotEncoding ερμηνεία μετασχηματισμός
Δημοσιεύθηκε 27/12/2016 στις 12:08
χρήστη Jon M
Δημοσιεύθηκε 30/12/2016 στις 16:30
χρήστη Matt Camp
Δημοσιεύθηκε 06/01/2017 στις 10:17
χρήστη Shadab Shaikh
Δημοσιεύθηκε 19/01/2017 στις 04:52
χρήστη Neo
Δημοσιεύθηκε 23/01/2017 στις 21:17
χρήστη OlavT
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Εκπαίδευσε multi-class ταξινομητή εικόνα Κεράς
Δημοσιεύθηκε 24/01/2017 στις 08:12
χρήστη Austin Chen
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
1k
One-hot κωδικοποίηση των κατηγοριών
Δημοσιεύθηκε 03/02/2017 στις 22:57
χρήστη user7347576
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
117
πώς να προβλέψει μόνο μία κατηγορία στην tensorflow
Δημοσιεύθηκε 06/02/2017 στις 01:03
χρήστη sidrah junaid
Δημοσιεύθηκε 17/02/2017 στις 10:05
χρήστη Masha
Δημοσιεύθηκε 19/02/2017 στις 10:30
χρήστη Aman
Δημοσιεύθηκε 28/02/2017 στις 21:41
χρήστη quartsyn
Δημοσιεύθηκε 01/03/2017 στις 11:00
χρήστη Adiel
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Εξηγήστε onehotencoder χρησιμοποιώντας πύθωνα
Δημοσιεύθηκε 10/03/2017 στις 22:28
χρήστη Shashwat Siddhant
Δημοσιεύθηκε 18/03/2017 στις 15:22
χρήστη Mohamed Ibrahim
Δημοσιεύθηκε 22/03/2017 στις 11:44
χρήστη gc5
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
105
MATLAB: One-ζεστό μήτρα στην ιστόγραμμα
Δημοσιεύθηκε 23/03/2017 στις 00:49
χρήστη Austin
Δημοσιεύθηκε 24/03/2017 στις 19:31
χρήστη user6200992
Δημοσιεύθηκε 27/03/2017 στις 02:08
χρήστη Sukanya
Δημοσιεύθηκε 28/03/2017 στις 08:40
χρήστη sasi
Δημοσιεύθηκε 28/03/2017 στις 16:13
χρήστη Aman
Δημοσιεύθηκε 03/04/2017 στις 03:32
χρήστη Chris Joo
Δημοσιεύθηκε 05/04/2017 στις 07:47
χρήστη Nils Cao
Δημοσιεύθηκε 10/04/2017 στις 23:04
χρήστη anwartheravian
Δημοσιεύθηκε 13/04/2017 στις 06:03
χρήστη Mark Keane
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
697
One-hot κωδικοποίησης με τη χρήση scikit-μάθουν
Δημοσιεύθηκε 14/04/2017 στις 10:33
χρήστη scutnex
Δημοσιεύθηκε 17/04/2017 στις 19:35
χρήστη Mark Keane
Δημοσιεύθηκε 23/04/2017 στις 02:04
χρήστη Kevin
Δημοσιεύθηκε 23/04/2017 στις 06:57
χρήστη Adrian Hindes
Δημοσιεύθηκε 24/04/2017 στις 01:59
χρήστη Nick Fay
Δημοσιεύθηκε 24/04/2017 στις 15:05
χρήστη Constantin
Δημοσιεύθηκε 25/04/2017 στις 03:44
χρήστη Bak_was
Δημοσιεύθηκε 27/04/2017 στις 04:57
χρήστη jessie tio
Δημοσιεύθηκε 28/04/2017 στις 18:06
χρήστη kanimbla
Δημοσιεύθηκε 04/05/2017 στις 20:20
χρήστη Minu
Δημοσιεύθηκε 17/05/2017 στις 20:53
χρήστη leon yin
Δημοσιεύθηκε 23/05/2017 στις 14:55
χρήστη hallo02
Δημοσιεύθηκε 23/05/2017 στις 15:37
χρήστη mathopt
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
92
Πώς να επανέλθει με ένα καυτό Enoding στο Spark (Σκάλα)
Δημοσιεύθηκε 24/05/2017 στις 09:10
χρήστη João Moura
Δημοσιεύθηκε 31/05/2017 στις 08:49
χρήστη jessie tio
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Λογιστικής παλινδρόμησης για One-hot κωδικοποιεί
Δημοσιεύθηκε 01/06/2017 στις 13:10
χρήστη Mornor
Δημοσιεύθηκε 04/06/2017 στις 14:11
χρήστη chan junxian
Δημοσιεύθηκε 05/06/2017 στις 04:52
χρήστη puifais
ψήφοι
-3
απαντήσεις
2
προβολές
322
Κατηγορικά Δεδομένα - One-hot κωδικοποιεί
Δημοσιεύθηκε 05/06/2017 στις 15:01
χρήστη scutnex
Δημοσιεύθηκε 07/06/2017 στις 09:35
χρήστη nadre
Δημοσιεύθηκε 09/06/2017 στις 18:09
χρήστη Moondra
Δημοσιεύθηκε 16/06/2017 στις 17:33
χρήστη T.Okahara
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
300
Python λέξη για την εκπροσώπηση id
Δημοσιεύθηκε 18/06/2017 στις 08:04
χρήστη NRG
Δημοσιεύθηκε 19/06/2017 στις 10:35
χρήστη Francisco Rodriguez
Δημοσιεύθηκε 23/06/2017 στις 10:52
χρήστη Martin
Δημοσιεύθηκε 28/06/2017 στις 23:05
χρήστη user48956
Δημοσιεύθηκε 02/07/2017 στις 18:57
χρήστη Rainer Schlund
Δημοσιεύθηκε 04/07/2017 στις 08:49
χρήστη Dims
ψήφοι
6
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Pyspark Dataframe One-Hot Κωδικοποίηση
Δημοσιεύθηκε 04/07/2017 στις 11:02
χρήστη Jack Daniel
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
173
One-hot εξόδου λειτουργία κωδικοποίησης σε Sparklyr
Δημοσιεύθηκε 05/07/2017 στις 13:57
χρήστη Andrew Haynes
Δημοσιεύθηκε 07/07/2017 στις 02:41
χρήστη mark_maker
Δημοσιεύθηκε 10/07/2017 στις 12:36
χρήστη moobi
Δημοσιεύθηκε 13/07/2017 στις 12:16
χρήστη dss
Δημοσιεύθηκε 17/07/2017 στις 08:56
χρήστη LancelotHolmes
Δημοσιεύθηκε 18/07/2017 στις 17:48
χρήστη Espoir Murhabazi
Δημοσιεύθηκε 19/07/2017 στις 17:41
χρήστη jcalbo
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
205
IndexError ευρετηρίαση ένα 2D array με ένα 1D array (NumPy)
Δημοσιεύθηκε 19/07/2017 στις 19:30
χρήστη Jayanth
Δημοσιεύθηκε 20/07/2017 στις 20:59
χρήστη Kathiravan Natarajan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
87
Εξαίρεση OneHot op από ανάστροφης διάδοσης
Δημοσιεύθηκε 27/07/2017 στις 02:29
χρήστη Frank Ibem
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
197
λίστες κωδικοποίηση / factoring στην pandas dataframe
Δημοσιεύθηκε 28/07/2017 στις 19:57
χρήστη chase
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
67
Hot-κωδικοποίηση: λείπει στήλες
Δημοσιεύθηκε 30/07/2017 στις 14:15
χρήστη zsad512
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
232
H2O GLM αλληλεπιδρούν μόνο ορισμένα πρόβλεψης
Δημοσιεύθηκε 31/07/2017 στις 23:14
χρήστη Raag Agrawal
Δημοσιεύθηκε 03/08/2017 στις 09:45
χρήστη BlueDog
Δημοσιεύθηκε 11/08/2017 στις 18:55
χρήστη mudstick
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
231
Απλώστε μια σειρά σε πολλαπλές στήλες στην Ε
Δημοσιεύθηκε 16/08/2017 στις 13:12
χρήστη Vipin
Δημοσιεύθηκε 17/08/2017 στις 03:36
χρήστη bourbaki4481472
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
64
Python SciKitLearn και Pandas κατηγορηματικός δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 18/08/2017 στις 14:16
χρήστη Boris K
Δημοσιεύθηκε 21/08/2017 στις 20:00
χρήστη Brad Solomon
Δημοσιεύθηκε 22/08/2017 στις 00:08
χρήστη user2212461
Δημοσιεύθηκε 22/08/2017 στις 23:05
χρήστη Tyler L
Δημοσιεύθηκε 23/08/2017 στις 11:19
χρήστη Saravanabalagi Ramachandran
Δημοσιεύθηκε 27/08/2017 στις 16:18
χρήστη 신익수
Δημοσιεύθηκε 29/08/2017 στις 16:13
χρήστη Digvijay Sawant
Δημοσιεύθηκε 29/08/2017 στις 21:46
χρήστη wasabi
Δημοσιεύθηκε 31/08/2017 στις 08:44
χρήστη SL2017
Δημοσιεύθηκε 03/09/2017 στις 15:46
χρήστη JohnWayne360
Δημοσιεύθηκε 06/09/2017 στις 10:23
χρήστη user6396
Δημοσιεύθηκε 14/09/2017 στις 07:21
χρήστη 2D_
Δημοσιεύθηκε 21/09/2017 στις 16:56
χρήστη user3104352
Δημοσιεύθηκε 22/09/2017 στις 20:13
χρήστη kasa
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
213
One-hot κωδικοποιεί Tensorflow Strings
Δημοσιεύθηκε 25/09/2017 στις 21:09
χρήστη Andi Maier
Δημοσιεύθηκε 27/09/2017 στις 10:51
χρήστη user3457384
Δημοσιεύθηκε 30/09/2017 στις 16:06
χρήστη W_17
Δημοσιεύθηκε 03/10/2017 στις 17:13
χρήστη Iftikar Alam
Δημοσιεύθηκε 09/10/2017 στις 21:52
χρήστη madsthaks
Δημοσιεύθηκε 10/10/2017 στις 04:21
χρήστη madsthaks
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
135
Πώς να κάνετε pd.get_dummies ή άλλους τρόπους;
Δημοσιεύθηκε 11/10/2017 στις 03:39
χρήστη ileadall42
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
253
Pandas πάρει ανδρείκελα
Δημοσιεύθηκε 12/10/2017 στις 22:01
χρήστη Nash
Δημοσιεύθηκε 15/10/2017 στις 19:01
χρήστη user1700890
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
100
Προετοιμασία δεδομένων για την εκπαίδευση
Δημοσιεύθηκε 17/10/2017 στις 15:32
χρήστη NOOB
Δημοσιεύθηκε 23/10/2017 στις 15:44
χρήστη user8508347
Δημοσιεύθηκε 25/10/2017 στις 15:22
χρήστη user8508347
Δημοσιεύθηκε 26/10/2017 στις 18:10
χρήστη user8508347
Δημοσιεύθηκε 26/10/2017 στις 20:17
χρήστη zsad512
Δημοσιεύθηκε 27/10/2017 στις 03:44
χρήστη Zale Goldart
Δημοσιεύθηκε 01/11/2017 στις 14:36
χρήστη user8512104
Δημοσιεύθηκε 01/11/2017 στις 17:06
χρήστη Jack Hoe
Δημοσιεύθηκε 01/11/2017 στις 20:33
χρήστη Negative Correlation
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
65
3 διαστάσεων Συνδυασμός One-hot διανύσματα
Δημοσιεύθηκε 02/11/2017 στις 16:40
χρήστη Seth
Δημοσιεύθηκε 04/11/2017 στις 19:38
χρήστη user3489820
Δημοσιεύθηκε 05/11/2017 στις 22:35
χρήστη Nir_J
Δημοσιεύθηκε 08/11/2017 στις 19:07
χρήστη user8880123
Δημοσιεύθηκε 13/11/2017 στις 19:27
χρήστη Franch
Δημοσιεύθηκε 15/11/2017 στις 04:58
χρήστη user184074
Δημοσιεύθηκε 17/11/2017 στις 08:05
χρήστη Phillip1982
Δημοσιεύθηκε 17/11/2017 στις 13:08
χρήστη Mervyn Lee
Δημοσιεύθηκε 21/11/2017 στις 20:03
χρήστη O.rka
Δημοσιεύθηκε 23/11/2017 στις 17:00
χρήστη Nikhil Mishra
Δημοσιεύθηκε 26/11/2017 στις 03:57
χρήστη Eduardo Andrade
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
202
Ένα ζεστό κωδικοποίησης σε πρόβλεψη LSTM
Δημοσιεύθηκε 28/11/2017 στις 09:27
χρήστη user8512104
Δημοσιεύθηκε 30/11/2017 στις 10:20
χρήστη dusa
Δημοσιεύθηκε 30/11/2017 στις 17:05
χρήστη A.K. Ferrara
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
64
Προβλήματα με ένα ζεστό κωδικοποιεί
Δημοσιεύθηκε 30/11/2017 στις 22:47
χρήστη Patthebug
Δημοσιεύθηκε 13/12/2017 στις 06:27
χρήστη Castle
Δημοσιεύθηκε 13/12/2017 στις 10:33
χρήστη pyd
Δημοσιεύθηκε 22/12/2017 στις 14:07
χρήστη Nicolaesse
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
169
Αποθήκευση OneHot κωδικοποιητή αντικείμενο πύθωνα
Δημοσιεύθηκε 24/12/2017 στις 07:01
χρήστη user3085459
Δημοσιεύθηκε 25/12/2017 στις 10:03
χρήστη AR_
Δημοσιεύθηκε 30/12/2017 στις 12:40
χρήστη oshi2016
Δημοσιεύθηκε 03/01/2018 στις 09:21
χρήστη Punith Raj
Δημοσιεύθηκε 03/01/2018 στις 18:11
χρήστη user919426
Δημοσιεύθηκε 05/01/2018 στις 18:21
χρήστη Patthebug
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
231
έννοια εξόδου πρόβλεψη MultiClass Κεράς ταξινομητή
Δημοσιεύθηκε 09/01/2018 στις 21:34
χρήστη Emerson Hsieh
Δημοσιεύθηκε 10/01/2018 στις 16:21
χρήστη Shishir Narayan
Δημοσιεύθηκε 12/01/2018 στις 12:40
χρήστη Dark
Δημοσιεύθηκε 13/01/2018 στις 17:33
χρήστη user3285099
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
110
Σφάλμα Αξία: Ένα καυτό κωδικοποιητή
Δημοσιεύθηκε 17/01/2018 στις 12:08
χρήστη Mayur Mahajan
Δημοσιεύθηκε 17/01/2018 στις 21:11
χρήστη Sam
Δημοσιεύθηκε 18/01/2018 στις 13:13
χρήστη JCF
Δημοσιεύθηκε 25/01/2018 στις 01:54
χρήστη user121
Δημοσιεύθηκε 26/01/2018 στις 17:08
χρήστη jack
Δημοσιεύθηκε 26/01/2018 στις 22:37
χρήστη user3104352
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
22
σειρά της λίστας με OHE
Δημοσιεύθηκε 27/01/2018 στις 17:49
χρήστη user3085459
Δημοσιεύθηκε 29/01/2018 στις 15:45
χρήστη Alaleh Rz
Δημοσιεύθηκε 31/01/2018 στις 04:43
χρήστη sunsets
Δημοσιεύθηκε 04/02/2018 στις 09:30
χρήστη frozen shine
Δημοσιεύθηκε 06/02/2018 στις 18:16
χρήστη xeco
Δημοσιεύθηκε 07/02/2018 στις 01:03
χρήστη jojo
Δημοσιεύθηκε 18/02/2018 στις 21:09
χρήστη zimmer
Δημοσιεύθηκε 19/02/2018 στις 11:37
χρήστη zimmer
Δημοσιεύθηκε 19/02/2018 στις 19:13
χρήστη hobscrk777
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
123
Ένα-hot-κωδικοποίηση με τα ελλείποντα κατηγορίες
Δημοσιεύθηκε 20/02/2018 στις 18:02
χρήστη lipsumar
Δημοσιεύθηκε 21/02/2018 στις 08:47
χρήστη zimmer
Δημοσιεύθηκε 22/02/2018 στις 13:51
χρήστη Learning is a mess
Δημοσιεύθηκε 22/02/2018 στις 23:28
χρήστη BackSlash
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
16
Κλιματισμός pixelsnail στις τάξεις
Δημοσιεύθηκε 26/02/2018 στις 21:30
χρήστη gas
Δημοσιεύθηκε 27/02/2018 στις 01:35
χρήστη user2205916
Δημοσιεύθηκε 27/02/2018 στις 23:58
χρήστη gannawag
Δημοσιεύθηκε 28/02/2018 στις 14:34
χρήστη newman
Δημοσιεύθηκε 01/03/2018 στις 20:28
χρήστη saremisona
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
67
Pyspark προβλέψει Logistic Regression με onehotencoder σφάλματος
Δημοσιεύθηκε 14/03/2018 στις 03:16
χρήστη Anor Shi
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
33
Διατροφή NumPy uint8 σε tensorflow float32 κράτησης θέσης
Δημοσιεύθηκε 15/03/2018 στις 21:38
χρήστη kn0x

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more