Ερωτήσεις με ετικέτα [zsh]

ψήφοι
183
απαντήσεις
6
προβολές
68k
Αξίζει να στραφούν σε zsh για περιστασιακή χρήση;
Δημοσιεύθηκε 04/09/2008 στις 09:04
χρήστη Will Robertson
ψήφοι
29
απαντήσεις
4
προβολές
9k
Διάκριση πεζών-κεφαλαίων Glob για zsh / bash
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 10:56
χρήστη Agnel Kurian
ψήφοι
28
απαντήσεις
6
προβολές
19k
Home / End πλήκτρα στο zsh δεν λειτουργούν με στόκο
Δημοσιεύθηκε 02/10/2008 στις 11:30
χρήστη agnul
ψήφοι
144
απαντήσεις
12
προβολές
102k
Τι είναι το .zshrc σας;
Δημοσιεύθηκε 05/10/2008 στις 07:07
χρήστη Frew Schmidt
Δημοσιεύθηκε 26/10/2008 στις 15:32
χρήστη Tom Feiner
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 18:09
χρήστη Tom Feiner
ψήφοι
15
απαντήσεις
6
προβολές
9k
Να πάρει το Emacs ANSI χρόνου και zsh να παίξει καλά
Δημοσιεύθηκε 15/12/2008 στις 05:01
χρήστη mronge
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 06:28
χρήστη Aaron Fi
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 23:30
χρήστη wilhelmtell
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
302
Πώς να χωρίσετε σε NULs με κέλυφος
Δημοσιεύθηκε 16/01/2009 στις 23:31
χρήστη sfink
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
425
ZSH: extract ένα ερώτημα CGI σε ένα associative array
Δημοσιεύθηκε 18/02/2009 στις 00:39
χρήστη Jazz
ψήφοι
34
απαντήσεις
4
προβολές
8k
Zsh καρτέλα συμπλήρωσης για «cd ..»
Δημοσιεύθηκε 19/02/2009 στις 11:20
χρήστη x-way
Δημοσιεύθηκε 22/02/2009 στις 11:20
χρήστη Xiccus
Δημοσιεύθηκε 27/03/2009 στις 14:29
χρήστη Mnementh
ψήφοι
42
απαντήσεις
2
προβολές
32k
Πώς μπορείτε να εξάγετε .bashrc σας για να .zshrc;
Δημοσιεύθηκε 19/04/2009 στις 02:07
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 22:30
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
156
απαντήσεις
3
προβολές
24k
Τι σημαίνει [nyae] σημαίνει το zsh;
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 23:54
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 00:15
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 01:32
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
731
Δεν είναι δυνατή η αναίρεση απομάκρυνσης σε zsh
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 02:11
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 03:29
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 04:47
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 05:26
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 20:08
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 21:27
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 04:52
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 05:42
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 05:52
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 06:45
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 17:13
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 02/05/2009 στις 22:20
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 02/05/2009 στις 22:37
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 03/05/2009 στις 00:36
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 03/05/2009 στις 00:41
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
884
Πώς να κάνει μια θηλιά σωλήνα zsh;
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 19:42
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 20:31
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 09:10
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 09/05/2009 στις 01:09
χρήστη a paid nerd
Δημοσιεύθηκε 09/05/2009 στις 03:48
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 19:00
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 16/05/2009 στις 17:31
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
31
απαντήσεις
1
προβολές
5k
Δεν είναι δυνατή έχουν Bash-όπως Cxe στο zsh
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 23:45
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
837
Δεν είναι δυνατή η ηχώ az σε δύο στήλες από zsh
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 23:57
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 00:04
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 15:38
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
4k
πώς να ενσωματώσει ZSH και (i) πύθωνα;
Δημοσιεύθηκε 10/06/2009 στις 04:11
χρήστη Gyom
Δημοσιεύθηκε 14/06/2009 στις 18:28
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 17/06/2009 στις 13:21
χρήστη rampion
Δημοσιεύθηκε 14/07/2009 στις 17:21
χρήστη Pistos
Δημοσιεύθηκε 14/07/2009 στις 20:22
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
554
Για να κατανοήσουμε στοιχειοθεσίας για PYTHONPATH
Δημοσιεύθηκε 14/07/2009 στις 23:16
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 14/07/2009 στις 23:47
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 15/07/2009 στις 18:15
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
892
Διάκριση πεζών-κεφαλαίων ZSH Κατάληξη Ψευδώνυμα
Δημοσιεύθηκε 18/07/2009 στις 19:28
χρήστη maxhawkins
Δημοσιεύθηκε 30/07/2009 στις 20:33
χρήστη Marty
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς ακριβώς κάνει zsh επεκτείνει globs;
Δημοσιεύθηκε 05/08/2009 στις 11:07
χρήστη Agnel Kurian
Δημοσιεύθηκε 10/08/2009 στις 13:56
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 14/08/2009 στις 09:37
χρήστη Ivan Tarasov
Δημοσιεύθηκε 27/09/2009 στις 10:05
χρήστη Jason Axelson
Δημοσιεύθηκε 14/10/2009 στις 15:14
χρήστη Gyom
Δημοσιεύθηκε 19/10/2009 στις 15:48
χρήστη i0n
Δημοσιεύθηκε 28/10/2009 στις 09:49
χρήστη gatoatigrado
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
294
Εντολή ως όνομα παραθύρου στο ZSH του Ubuntu
Δημοσιεύθηκε 29/10/2009 στις 03:34
χρήστη Léo Léopold Hertz 준영
Δημοσιεύθηκε 29/10/2009 στις 11:49
χρήστη Ralph von der Heyden
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
ZSH Προτροπή / RPrompt Σύγκρουση
Δημοσιεύθηκε 12/11/2009 στις 13:29
χρήστη Connor Glosser
Δημοσιεύθηκε 12/11/2009 στις 16:18
χρήστη Michael Barton
Δημοσιεύθηκε 20/11/2009 στις 05:32
χρήστη Vivek Sharma
ψήφοι
13
απαντήσεις
1
προβολές
4k
bindkey με zsh για Mac
Δημοσιεύθηκε 14/12/2009 στις 21:51
χρήστη xster
Δημοσιεύθηκε 15/12/2009 στις 17:46
χρήστη xster
ψήφοι
9
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς μπορώ να απαιτείται ελάχιστη έκδοση του zsh;
Δημοσιεύθηκε 20/12/2009 στις 06:12
χρήστη docwhat
Δημοσιεύθηκε 20/01/2010 στις 15:57
χρήστη spitfire
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Σκότωσε / Yank (cut / paste) σε ZSH
Δημοσιεύθηκε 25/01/2010 στις 10:51
χρήστη Noufal Ibrahim
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
210
Αποδράστε @ από την γραμμή εντολών πύθωνα
Δημοσιεύθηκε 27/01/2010 στις 11:01
χρήστη Ruggero Turra
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
186
χειρισμό zsh των επιχειρημάτων
Δημοσιεύθηκε 29/01/2010 στις 18:21
χρήστη anon
ψήφοι
32
απαντήσεις
2
προβολές
15k
zsh ψευδώνυμο -> λειτουργία;
Δημοσιεύθηκε 01/02/2010 στις 03:15
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 01/02/2010 στις 10:49
χρήστη Victor
Δημοσιεύθηκε 01/02/2010 στις 22:40
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 01/02/2010 στις 22:49
χρήστη anon
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Ενημερώνεται συνεχώς το ρολόι στην zsh γραμμή;
Δημοσιεύθηκε 02/02/2010 στις 22:25
χρήστη anon
ψήφοι
12
απαντήσεις
5
προβολές
7k
Μετακίνηση μια λέξη προς τα εμπρός z κέλυφος
Δημοσιεύθηκε 06/02/2010 στις 06:41
χρήστη kal
Δημοσιεύθηκε 15/02/2010 στις 17:04
χρήστη 2ck
Δημοσιεύθηκε 28/02/2010 στις 16:52
χρήστη Jordi Bunster
Δημοσιεύθηκε 06/03/2010 στις 18:26
χρήστη haohaolee
Δημοσιεύθηκε 07/03/2010 στις 02:05
χρήστη nidi
Δημοσιεύθηκε 15/03/2010 στις 23:41
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 23/03/2010 στις 16:28
χρήστη Michael
Δημοσιεύθηκε 09/04/2010 στις 17:16
χρήστη iconoclast
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 19:49
χρήστη iconoclast
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
474
Zsh: πώς να δείτε όλα τα ρυθμιστικά;
Δημοσιεύθηκε 15/04/2010 στις 17:28
χρήστη hhh
Δημοσιεύθηκε 15/04/2010 στις 17:38
χρήστη hhh
Δημοσιεύθηκε 17/04/2010 στις 13:45
χρήστη Nils Riedemann
Δημοσιεύθηκε 17/04/2010 στις 14:43
χρήστη lilydjwg
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Γιατί σφάλμα «παράνομο χαρακτήρα: ^ Μ»;
Δημοσιεύθηκε 17/04/2010 στις 16:38
χρήστη hhh
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
zsh: εντολή strftime δεν βρέθηκε
Δημοσιεύθηκε 18/04/2010 στις 12:56
χρήστη Nils Riedemann
Δημοσιεύθηκε 22/04/2010 στις 21:32
χρήστη Shashank Pandit
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
7k
zsh: εντολή δεν βρέθηκε: ls
Δημοσιεύθηκε 27/04/2010 στις 20:13
χρήστη ABach
Δημοσιεύθηκε 28/04/2010 στις 07:10
χρήστη user327523
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
680
zsh ψευδώνυμο μέσα από τη λειτουργία
Δημοσιεύθηκε 30/04/2010 στις 15:31
χρήστη Michael Wilson
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
746
git-diff σε άλλο κατάλογο
Δημοσιεύθηκε 05/05/2010 στις 20:09
χρήστη ABach
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
161
zsh συμπεριφέρεται περίεργα στην οθόνη
Δημοσιεύθηκε 07/05/2010 στις 08:24
χρήστη Nils Riedemann
Δημοσιεύθηκε 10/05/2010 στις 13:47
χρήστη gruszczy
Δημοσιεύθηκε 12/05/2010 στις 06:22
χρήστη iconoclast
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Αποθήκευση τρέχοντα κατάλογο με zsh ιστορία
Δημοσιεύθηκε 13/05/2010 στις 03:04
χρήστη Sandeep
Δημοσιεύθηκε 17/05/2010 στις 16:32
χρήστη Dan Rosenstark
Δημοσιεύθηκε 19/05/2010 στις 15:59
χρήστη blueblank
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
αντικατάσταση εντολών zsh
Δημοσιεύθηκε 21/05/2010 στις 15:21
χρήστη Dr. Watson
Δημοσιεύθηκε 22/05/2010 στις 18:11
χρήστη joel
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
6k
zsh αποκλεισμού βρόχο
Δημοσιεύθηκε 23/05/2010 στις 05:10
χρήστη ABach
ψήφοι
18
απαντήσεις
2
προβολές
10k
ψευδώνυμο με παραμέτρους
Δημοσιεύθηκε 25/05/2010 στις 13:46
χρήστη demas
Δημοσιεύθηκε 28/05/2010 στις 09:48
χρήστη Adam Lindberg
ψήφοι
25
απαντήσεις
2
προβολές
15k
Split string με zsh όπως στην Python
Δημοσιεύθηκε 28/05/2010 στις 16:21
χρήστη Olivier Verdier
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
434
παρενέργεια της zsh ηχώ;
Δημοσιεύθηκε 02/06/2010 στις 00:56
χρήστη 2ck
Δημοσιεύθηκε 19/06/2010 στις 11:06
χρήστη holms
ψήφοι
39
απαντήσεις
3
προβολές
9k
αναζήτηση προς τα πίσω στο vi-mode
Δημοσιεύθηκε 27/06/2010 στις 13:59
χρήστη Nils Riedemann
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Χωρίστε μια παράγραφο σε γραμμές στην ZSH
Δημοσιεύθηκε 29/06/2010 στις 16:51
χρήστη Mike Cooper
Δημοσιεύθηκε 30/06/2010 στις 16:24
χρήστη phaedryx
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
1k
zsh filename globbling / υποκατάσταση
Δημοσιεύθηκε 05/07/2010 στις 10:26
χρήστη irishjava
Δημοσιεύθηκε 14/07/2010 στις 19:52
χρήστη Coderer
Δημοσιεύθηκε 18/07/2010 στις 17:12
χρήστη Stefan Majewsky
ψήφοι
19
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Zsh Πακέτο Πρόταση
Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 στις 09:36
χρήστη Bhaskar Kandiyal
Δημοσιεύθηκε 04/08/2010 στις 22:23
χρήστη victor
Δημοσιεύθηκε 05/08/2010 στις 16:42
χρήστη Axiverse
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
728
αποσυμπίεσης συμβολοσειρά σε μεταβλητή
Δημοσιεύθηκε 08/08/2010 στις 14:40
χρήστη Albert
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
424
πάρετε λίστα από τη γραμμή διαχωρισμένων εξόδου
Δημοσιεύθηκε 08/08/2010 στις 16:02
χρήστη Albert
ψήφοι
17
απαντήσεις
5
προβολές
8k
Αφαιρέστε είσοδο από σειρά
Δημοσιεύθηκε 08/08/2010 στις 18:41
χρήστη Albert
Δημοσιεύθηκε 08/08/2010 στις 18:49
χρήστη Albert
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
78
Προβλήματα με $ {(Ζ) var}
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 00:35
χρήστη Albert
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 06:01
χρήστη Joe Ryan
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Zsh ψευδώνυμο δεν λειτουργεί όπως στο bash
Δημοσιεύθηκε 10/08/2010 στις 15:40
χρήστη Joe Ryan
Δημοσιεύθηκε 14/08/2010 στις 14:55
χρήστη Kent
Δημοσιεύθηκε 18/08/2010 στις 02:48
χρήστη Adam
ψήφοι
13
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Τι σημαίνει «τοπικές foo -a» στην zsh;
Δημοσιεύθηκε 20/08/2010 στις 15:10
χρήστη Zifei Tong
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
354
Χρησιμοποιώντας zsh ολοκλήρωση έξω από zsh
Δημοσιεύθηκε 26/08/2010 στις 23:22
χρήστη ZyX
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
3k
IPython κέλυφος awk: Δραπετεύοντας σύμβολο "$"
Δημοσιεύθηκε 27/08/2010 στις 17:07
χρήστη Sandeep
Δημοσιεύθηκε 31/08/2010 στις 15:30
χρήστη jparanich
ψήφοι
15
απαντήσεις
1
προβολές
7k
γραμμή κατάστασης λειτουργίας zsh vi
Δημοσιεύθηκε 02/09/2010 στις 00:55
χρήστη ui_90jax
Δημοσιεύθηκε 05/09/2010 στις 13:16
χρήστη Jérôme Pigeot
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
468
Shell ερώτηση σενάριο
Δημοσιεύθηκε 16/09/2010 στις 20:10
χρήστη Nayn
Δημοσιεύθηκε 22/09/2010 στις 13:11
χρήστη ZyX
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 19:00
χρήστη rampion
ψήφοι
11
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Zsh πόρων ολοκλήρωση;
Δημοσιεύθηκε 26/09/2010 στις 09:24
χρήστη Magnus
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 11:41
χρήστη student
Δημοσιεύθηκε 12/10/2010 στις 18:51
χρήστη mt3
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
230
GNU Screen: παράξενα κινήσεις πληκτρολόγιο zsh
Δημοσιεύθηκε 13/10/2010 στις 17:02
χρήστη user80805
ψήφοι
32
απαντήσεις
2
προβολές
7k
ZSH: αυτόματη εκτέλεση ls μετά από κάθε cd
Δημοσιεύθηκε 18/10/2010 στις 23:50
χρήστη drmanitoba
ψήφοι
21
απαντήσεις
3
προβολές
4k
cd -1, -2, -3 κλπ στην Ζ κέλυφος
Δημοσιεύθηκε 21/10/2010 στις 12:08
χρήστη invisiblerhino
Δημοσιεύθηκε 04/11/2010 στις 19:57
χρήστη apo
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
613
Πρόβλημα με την Ruby, Rails, ZSH και RVM
Δημοσιεύθηκε 12/11/2010 στις 21:47
χρήστη gugguson
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 19:06
χρήστη user80805
Δημοσιεύθηκε 19/11/2010 στις 02:04
χρήστη gfxmonk
Δημοσιεύθηκε 19/11/2010 στις 23:45
χρήστη rampion
Δημοσιεύθηκε 21/11/2010 στις 15:28
χρήστη phunehehe
Δημοσιεύθηκε 29/11/2010 στις 12:33
χρήστη Tadas Tamosauskas
Δημοσιεύθηκε 30/11/2010 στις 19:42
χρήστη LoudNPossiblyWrong
ψήφοι
42
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Μπορώ προφίλ .zshrc / .zshenv μου;
Δημοσιεύθηκε 04/12/2010 στις 01:49
χρήστη Jason Baker
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 03:41
χρήστη John Bachir
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 04:31
χρήστη John Bachir
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 22:25
χρήστη John Bachir
Δημοσιεύθηκε 14/12/2010 στις 20:04
χρήστη otto
Δημοσιεύθηκε 15/12/2010 στις 20:41
χρήστη idlefingers
Δημοσιεύθηκε 17/12/2010 στις 00:07
χρήστη unode
Δημοσιεύθηκε 20/12/2010 στις 20:35
χρήστη Mitro
Δημοσιεύθηκε 29/12/2010 στις 21:21
χρήστη iconoclast
Δημοσιεύθηκε 07/01/2011 στις 23:13
χρήστη Johnny Brown
Δημοσιεύθηκε 18/01/2011 στις 15:37
χρήστη noodl
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
3k
zsh επέκταση ψευδώνυμο
Δημοσιεύθηκε 19/01/2011 στις 18:42
χρήστη Bryan Ward
ψήφοι
84
απαντήσεις
5
προβολές
39k
RVM δεν λειτουργεί σε ZSH
Δημοσιεύθηκε 21/01/2011 στις 05:58
χρήστη swilliams
Δημοσιεύθηκε 21/01/2011 στις 22:15
χρήστη randallmeadows
Δημοσιεύθηκε 28/01/2011 στις 05:49
χρήστη ForeverConfused
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
ZSH & Python: python ως κέλυφος μεταβλητή περιβάλλοντος;
Δημοσιεύθηκε 08/02/2011 στις 11:03
χρήστη Josh Whittington
Δημοσιεύθηκε 11/02/2011 στις 06:42
χρήστη ELLIOTTCABLE
Δημοσιεύθηκε 12/02/2011 στις 08:17
χρήστη iconoclast
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Pipe stdout σε πολλαπλές διεργασίες [zsh]
Δημοσιεύθηκε 14/02/2011 στις 18:45
χρήστη wuputah
Δημοσιεύθηκε 15/02/2011 στις 04:01
χρήστη Max Chernyak
Δημοσιεύθηκε 15/02/2011 στις 20:10
χρήστη user564376
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
RVM + ZSH + OSX Προβλήματα
Δημοσιεύθηκε 27/02/2011 στις 07:15
χρήστη Nathan Lee
Δημοσιεύθηκε 02/03/2011 στις 07:00
χρήστη user564376
ψήφοι
23
απαντήσεις
3
προβολές
5k
zsh: ελέγξτε αν string είναι σε σειρά
Δημοσιεύθηκε 05/03/2011 στις 12:57
χρήστη Albert
ψήφοι
6
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Πώς μπορώ να διακόψετε το zsh;
Δημοσιεύθηκε 07/03/2011 στις 03:54
χρήστη k107
Δημοσιεύθηκε 15/03/2011 στις 07:56
χρήστη Autodidact
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Ερμηνεύστε zsh bindkey διέφυγε αλληλουχίες
Δημοσιεύθηκε 15/03/2011 στις 16:40
χρήστη ejel
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
118
παράξενο RVM εξόδου λίστα
Δημοσιεύθηκε 21/03/2011 στις 02:36
χρήστη JAF
Δημοσιεύθηκε 23/03/2011 στις 08:35
χρήστη Majd Taby
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Επιλογή μετατόπισης zle zsh
Δημοσιεύθηκε 23/03/2011 στις 16:46
χρήστη log0
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
157
Shell ψευδώνυμο για να ξεκινήσει δύο διαδικασίες
Δημοσιεύθηκε 24/03/2011 στις 02:43
χρήστη Christopher O'Donnell
Δημοσιεύθηκε 04/04/2011 στις 16:41
χρήστη Oleiade
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Πάρτε τα `pwd` σε ένα` alias`;
Δημοσιεύθηκε 06/04/2011 στις 13:09
χρήστη Phillip B Oldham
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Rails3 RVM και zsh
Δημοσιεύθηκε 06/04/2011 στις 13:31
χρήστη map7
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
163
«* .Foo» λειτουργία κέλυφος
Δημοσιεύθηκε 14/04/2011 στις 17:48
χρήστη user123980801
Δημοσιεύθηκε 15/04/2011 στις 17:42
χρήστη TJ Singleton
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
131
Svn πάνω από έναν κατάλογο που υπάρχει ήδη
Δημοσιεύθηκε 17/04/2011 στις 01:12
χρήστη Chauncey G
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
504
Δημιουργία προσωρινή ψευδώνυμα στην zshrc
Δημοσιεύθηκε 02/05/2011 στις 07:05
χρήστη sent-hil
Δημοσιεύθηκε 06/05/2011 στις 10:01
χρήστη znq
Δημοσιεύθηκε 07/05/2011 στις 11:11
χρήστη Roman A. Taycher
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
276
Εκχώρηση μεταβλητές μέσα σε ένα αν ρήτρα
Δημοσιεύθηκε 13/05/2011 στις 09:15
χρήστη Max Al Farakh
Δημοσιεύθηκε 23/05/2011 στις 01:47
χρήστη noli
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 12:00
χρήστη jm666
ψήφοι
17
απαντήσεις
4
προβολές
20k
Πώς λειτουργούν zsh κωδικούς χρώματος ANSI;
Δημοσιεύθηκε 28/05/2011 στις 06:30
χρήστη bneil
Δημοσιεύθηκε 02/06/2011 στις 19:43
χρήστη Sharad
Δημοσιεύθηκε 05/06/2011 στις 16:22
χρήστη fespinozacast

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more